Šedé odlitky s velkým Ó

Kdysi bylo dohodnuto, že zde bude uveřejněna oficiální prezentace této výroby, dohoda v zásadě platí nadále, ale výrobce si naléhavě potřebuje udělat prázdniny. Tak ho nechte trochu vydechnout. Do budoucna se počítá s obnovením (možná v pozměněné podobě) této části stránek, proto zůstávají na mnoha ostatních stránkách linky (přechodně) odkazující na neexistující soubory.

Máte-li naléhavé otázky, pomohu vám je zodpovědět. Máte-li otázky jen ze zvědavosti, tak si je prosím vás nechte pro někoho jiného.

Body shell mouldings

This part of website was temporarilly switched off. The manufacturer needs holidays....

 

 

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.