Korkové lože

 

 

Korkové kolejové lože Midwest

Korkové kolejové lože pro velikost H0 dodává firma Midwest. V sortimentu jsou jednak přířezy délky 914 mm, jednak  hotové lože pro výhybky. Lože Midwest je zhotoveno z plastikorku, materiálu složeného z drceného korku s příměsí plastového pojiva. Tloušťka korkového lože pro velikost H0 činí 5 mm.

Pásy jsou dodávány s obdélníkovým průřezem a šikmým nakrojením uprostřed (jak to vypadá ukazuje obrázek zde). Obě poloviny je třeba před použitím odtrhnout od sebe a opět přiložit k sobě obráceně - šikmé okraje patří na vnější strany, kolmé do osy koleje. Na první pohled to vypadá jako zvýšení pracnosti při pokládání korku, ale je to velice výhodné. Při lepení první poloviny totiž můžeme pokládat lože přesně podle předem narýsované osy koleje a druhou polovinu pak jednoduše přilepíme nadoraz k té první. Navíc se tím zjednodušuje ohýbání korkového lože do prudších poloměrů. Tam kde by se celistvé lože již mohlo trhat, nebo vybočovat a dělat boule, se snáze umístí dvě poloviční lože. Další výhodou je příprava lože ve zhlaví stanic. Obě poloviny jednoduše odbočí od sebe podle tvaru zhlaví a plochu mezi nimi vyplníme deskovým korkem. V tomto případě se ale také nabízí využít další výrobek - tvarové lože pro výhybky. Pásy korkového kolejového lože jsou dodávány v balení po 25 kusech, ale je možné je objednávat i jednotlivě. Podobně, ale přece jenom podrobněji, jsem zpracoval stránku pro velikost N, kam se také můžete podívat (tento začátek je na obou stránkách shodný). O práci s korkovým ložem se více píše na samostatné stránce (sice je to stránka pro velikost N, ale ono je to u korku úplně stejné).


Porovnání korkového kolejové lože Midwest pro velikosti H0 a N. Lože pro velikost H0 je na obrázku ještě v podobě, jak se dodává (neroztržené), lože pro velikost N je již v provozní poloze s šikmými boky.


Jiný pohled na tutéž situaci. Je zde vidět i šikmé nakrojení na ještě nerozděleném pásu pro velikost H0.


Tvarové korkové lože pro výhybky se dodává v takovýchto balíčcích.

Tvarové korkové lože pro výhybky může dále zjednodušit práci při pokládce korku. Je vyrobeno z jediného kusu, triky s dělením lože v ose koleje by tu nepřinesly žádnou výhodu. Pokud máte přestavník skrytý pod deskou, nezapomeňte na otvor pro přestavovací táhlo.

Tvarové korky Midwest H0 se vyrábějí ve třech provedeních - pro výhybku pravou, levou a symetrickou (tato poslední varianta zatím není v naší nabídce). Jsou balené vždy po dvou (stejných) kusech. Jsou vhodné pro výhybky s úhlem odbočení 12° až 15°.


Tvarové korkové lože pro levou a pravou výhybku H0.

Tyto výrobky si můžete objednat podle ceníku kolejového korkového lože, který je společný pro všechny modelové velikosti.

nahoru
Stará titulní
Kadee
Intermountain
Life-Like
Korkové lože
M-M u nás
H0n3
H0e
ŽZO
Mokrá n. Soupr.
Chessie
Jeseníky
Jeseníky 2
Rocky Mountains
S 699.001
740.122
Ceník Ameriky

 

 

Home ] Stará titulní ] Kadee ] Intermountain ] Life-Like ] [ Korkové lože ] M-M u nás ] H0n3 ] H0e ] ŽZO ] Mokrá n. Soupr. ] Chessie ] Jeseníky ] Jeseníky 2 ] Rocky Mountains ] S 699.001 ] 740.122 ] Ceník Ameriky ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.