UP & SF

 

 

Union Pacific & Santa Fe

Kolejiště Josefa Kamiše (velikost N)


V plánku jsou odkazy na fotografie z jednotlivých míst kolejiště, plánek si také můžete otevřít ve větším rozlišení.

Kolejiště postavil Josef Kamiš se svými dvěma syny. Není to jejich první kolejiště. Již dříve postavili kolejiště velikosti TT modelující naše železnice. Potom začali experimentovat s modelováním severoamerických drah ve velikosti N. Napřed postavili malé obdélníkové kolejiště, ale to zdaleka neuspokojilo jejich nároky. Malé kolejiště změnilo majitele a Kamišové začali zbytek prostoru v nevelké sklepní místnůstce, kde již bylo jejich kolejiště TT, vyplňovat kolejištěm velikosti N. Zpočátku mělo kolejiště tvar písmene U (to je ta část, která je na plánku vlevo), později byl přistavěn ještě jeden výběžek (je to ten s pouštní výhybnou a smyčkou Tehachapi - na plánku vpravo) a kolejiště získalo výsledný tvar podobající se zrcadlově převrácenému písmeni F. Většina kolejiště je tvořena poměrně úzkou deskou, vedenou podél stěn místnosti, která se případně na koncích trochu rozšiřuje, aby poskytla dost prostoru pro vratný oblouk. Za deskou, na stěně místnosti, je ručně malované pozadí. Pouze prostřední výběžek písmene F vybíhá volně do místnosti.

Motivem kolejiště je jihozápad USA, kde transkontinentální železnice překonávají v polopouštní krajině kontinentální rozvodí. Na kolejišti mají své trati dvě vzájemně si konkurující dráhy - Union Pacific a Santa Fe. Na původní části kolejiště má každá z železničních společností svůj traťový okruh s jednou stanicí a jednou dvoukolejnou výhybnou (na trati Union Pacific je stanice Moon Run, na trati Santa Fe je stanice Tonkawa). V obou případech jsou traťové okruhy uspořádány tak, aby stanicí procházely obousměrně a vytvářely tak zdání dvoukolejného provozu. Oba okruhy jsou propojeny odbočkou nedaleko stanice Moon Run. No novější část kolejiště vybíhá jen trať Union Pacific a prochází zde jednou stanicí a jednou dvoukolejnou výhybnou umístěnou ve smyčce Tehachapi.

Tématem kolejiště jsou sice americké železnice, ale jak si s ním tak pro radost jezdíme, je občas potřeba prohnat všechny mašiny. Někdy se tak do provozu vrátí klasická parní trakce, jindy dokonce něco z počátků amerických železnic no a občas přijede také něco úplně nepatřičného.


Pohled na střední část kolejiště, v pozadí stanie Tonkawa (foto J. Kamiš).


Čas od času je potřeba projet všechna vozidla. Směs lokomotiv v čele vlaků seřazených v pouštní stanici (Great Northern, Chicago & North Western, Union Pacific a vzadu je také jedna mašina Santa Fe) sice vůbec není autentická, ale alespoň barevně pěkně ladí s žlutooranžovou pouštní krajinou.

nahoru
O velikosti N
modely ČSD
Evropské N
Britské N
Americké N
Kontejnery N
Peco
Kolejivo srovnání
Korkové lože
Ceník dvojkolí
Ouklice
Peklov
Kácov
Borkovice
Zababov
Podbrezová
Líšeň
Bujanov
UP & SF
Tramvaje N
Úzkokolejky Nm

Moon Run
Město Moon Run
Výhybna
Propojení tratí
Poušť
Tonkawa
Depo
Město Tonkawa
Roh kolejiště
Stanice v poušti
Tehachapi
Ocelový most
Parní provoz
Jupiter na Západě
Papoušek v USA
Patina
DVD - video

 

 

Home ] O velikosti N ] modely ČSD ] Evropské N ] Britské N ] Americké N ] Kontejnery N ] Peco ] Kolejivo srovnání ] Korkové lože ] Ceník dvojkolí ] Ouklice ] Peklov ] Kácov ] Borkovice ] Zababov ] Podbrezová ] Líšeň ] Bujanov ] [ UP & SF ] Tramvaje N ] Úzkokolejky Nm ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.