g
Leptané plechy

 

 

Mříže, pletivo, příhradovina a další polotovary z leptaného plechu

výrobky K&S Engineering


Ukázka balení jednotlivých druhů předleptaných struktur. Uprostřed pletivo, vpravo od něj příhradovina a žebrovaný plech.

Tyto výrobky ze sortimentu K&S Engineering jsou tvořeny aršíkem tenkého mosazného plechu (tloušťka 0.2 nebo 0.25 mm), do kterého jsou vyleptány některé typické struktury použitelné pro stavbu modelů. Oblast obsahující leptaný motiv má rozměry asi 172 x 31 mm (příhradové pásy mají čistou využitelnou délku 168 mm), celý plech i s okrajem má rozměry 178 x 36 mm. Nabízeny jsou (většinou ve více rozměrech) tyto základní motivy:

pletivo a mříže

Nejzákladnější tvar, použitelný jako mříže, pletivo, sítě apod. je představován plechem do nějž jsou hustě vyleptány čtvercové otvory. Dodává se v provedení jemném, s tenkým síťovím, které je vzhledově bližší pletivu a v provedení hrubém se silnými přepážkami mezi otvory, které je vhodné pro modelování silných mříží a podobných objektů. Nejjemnější pletivo má oka o velikosti 0.8 x 0.8 mm, největší oka jsou 3.2 x 3.2 mm.

kosočtvercové pletivo

Výrobek podobný jako předchozí, ale otvory v pletivu mají tvar kosočtverce (s úhly 60 a 120 stupňů). Dodává se ve velikostech od 0.4 mm po 4 mm, přičemž uvedený rozměr by měl být délkou větší úhlopříčky kosočtverce.

žebrovaný plech (s kosočtvercovým reliéfem)

Materiál vhodný např. pro modely plechových lávek, kde je pro pochozí plochy používán podobný materiál.

příhradové nosníky

Několik různých tvarů vyleptaných polotovarů příhradoviny, včetně naznačení nýtů, slouží pro stavbu mosazných modelů velkých ocelových mostů, hal a podobných konstrukcí.

Kromě těchto leptaných plechů jsou nabízeny také plechy děrované prostřihováním.


Lepty příhradoviny - v popředí již sestavené příhradové nosníky, v pozadí ještě nenačatá balení.


Model pilíře velkého ocelového mostu sestavený z leptů a dalších mosazných dílů K&S.

Postup sestavování příhradových nosníků


Nosník se kompletuje ze dvou vyleptaných příhradových pásů. Oba pásy je nutné po celé délce ohnout podél předleptané rýhy do pravého úhlu, tak aby motiv nýtů a příček zůstal na vnější straně. Tím vzniknou úhelníky, které se následně spojí lepením nebo pájením do krabicového nosníku - tím je příhradový nosník hotov (viz obrázek dole). Pozor - plné a příhradové pásy se na obvodu nosníku musí střídat. Plné pásy jsou obvykle na horní a dolní straně nosníku, příhrady na bocích (ale není to absolutní pravidlo, záleží na konstrukci).

Kromě leptů máme také obdobné motivy zhotovené jinými technologiemi. Jednak to jsou děrované mosazné plechy, jednak hrubší a dobře prostorově tvarovatelné pletivo vyráběné prostřihováním a tvářením z plechu.

nahoru
Plasty
Mosaz
Pakfong
Měď
Fosforbronz
Hliník
Nerez
Uhlík
Dřevo
Profily - přehled
Šroubky a díly
Evergreen
Raboesch
MBS
Mosaz Ms
K&S
Albion Alloys
Midwest
Proedge
Modelcraft
Leptané plechy
Obtisky
Tvarová paměť

Pletivo
Kosočtverce
Žebrovaný plech
Příhradové

 

 

Home ] Plasty ] Mosaz ] Pakfong ] Měď ] Fosforbronz ] Hliník ] Nerez ] Uhlík ] Dřevo ] Profily - přehled ] Šroubky a díly ] Evergreen ] Raboesch ] MBS ] Mosaz Ms ] K&S ] Albion Alloys ] Midwest ] Proedge ] Modelcraft ] [ Leptané plechy ] Obtisky ] Tvarová paměť ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.