g
Profily - přehled

 

 

Profily - srovnání různých výrobků

Dodáváme modelářské profily vyrobené z různých materiálů, různými technologiemi a pocházející od různých dodavatelů. Všechny mají své místo v modelářské praxi a správný výběr polotovaru pro stavbu konkrétního modelu vám může usnadnit i tento stručný přehled. Rozdíly mezi základními skupinami profilů si ukážeme na příkladu profilu U.

1 - vlevo - profil má (stejně jako skutečný válcovaný U profil) úkosy na vnitřních stranách pásnic. V tomto provedení jsou dodávány například plastové profily Evergreen.

2 - uprostřed - profil má ostré hrany a stálou tloušťku stěny. Takto vypadá většina mosazných profilů, které jsou vyráběny obráběním mosazi (frézováním z plného hranolu apod.).

3 - vpravo - profil má rohy zaoblené a tenké stěny stálé tloušťky. Takto vypadají kovové profily vyráběné ohýbáním z plechových pásů.

Obráběné profily jsou dražší, než stejné profily ohýbané z plechu. Pro ještě lepší představu připojuji i fotografie. Na nich je o jeden profil více - můžete zde posoudit i vzhledový rozdíl mezi mosaznými profily dvou výrobců.

Fotografie nahoře - zleva plastový profil Evergreen, obráběný mosazný profil K&S, profil z ohýbané mosazi K&S a obráběný mosazný profil řady Ms.

Na snímku dole je pořadí trochu přehozené - profil z ohýbané mosazi K&S je zde zcela vpravo.

K provedení jednotlivých skupin profilů

Plastové profily Evergreen

Dodávají s v délce 350 mm a tam kde je to odůvodněné, mají vnitřní strany pásnic úkosy (profily U, I a H). Každý tvar (kromě hranolu) je popsán jediným rozměrem (většinou výška profilu), ostatní rozměry jsou zvoleny tak, aby bylo modelováno provedení skutečných válcovaných (a dalších) profilů. Úhelníky se dodávají pouze rovnoramenné.

Kovové (mosazné) profily řady Ms

Dodávají s v délce 500 mm, některé (na zvláštní přání) i 1000 mm. Většina složitějších profilů (kromě tyčí, trubek, hranolů a jeklů) se vyrábí obráběním mosazi, takže ani profily U, I a H nemají úkosy. Vyrábí se velmi široký sortiment, např. profily U a I s různou šířkou pásnic a úhelníky nejen rovnoramenné.

Kovové (mosazné) profily K&S Engineering

Dodávají se v délce 300 mm nebo 900 mm. Většina složitějších profilů (kromě tyčí, trubek, hranolů a jeklů) se vyrábí obráběním mosazi, takže ani profily U, I a H nemají úkosy. Kromě toho se některé profily vyrábí i ohýbáním plechu. Profily K&S jsou ve srovnání s výrobky řady Ms zřejmě jemněji obrobeny, mají lesklejší povrch. Asi jsou také vyrobeny z mosazi trochu jiného složení, protože mají mírně odlišnou barvu (viz foto výše). Zvláště pečlivě jsou vyrobeny profily s katalogovými čísly řady K&S 15000, které jsou navíc dodávány ve velmi pěkném obalu z plastových trubiček (poslední dobou se to moc nedodržuje).

Potřebný profil si nejsnáze vyberete přímo z úvodní stránky pro modelářské materiály.

nahoru
Plasty
Mosaz
Pakfong
Měď
Fosforbronz
Hliník
Nerez
Uhlík
Dřevo
Profily - přehled
Šroubky a díly
Evergreen
Raboesch
MBS
Mosaz Ms
K&S
Albion Alloys
Midwest
Proedge
Modelcraft
Leptané plechy
Obtisky
Tvarová paměť

Teleskopické
Tolerance

 

 

Home ] Plasty ] Mosaz ] Pakfong ] Měď ] Fosforbronz ] Hliník ] Nerez ] Uhlík ] Dřevo ] [ Profily - přehled ] Šroubky a díly ] Evergreen ] Raboesch ] MBS ] Mosaz Ms ] K&S ] Albion Alloys ] Midwest ] Proedge ] Modelcraft ] Leptané plechy ] Obtisky ] Tvarová paměť ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.