Micro-Trains

 

Micro-Trains Line Company (dále též MTL), vyrábí nejkvalitnější modely lokomotiv a nákladních vozů severoamerických železnic, vynikající modelová spřáhla Magne-Matic a různé doplňky pro velikosti N, Nm (Nn3) a Z. 

Výrobky MTL dovážím z USA jakožto autorizovaný prodejce. 

Základní informace o výrobcích Micro-Trains

velikost N ---- velikost Z ---- spřáhla Magne-Matic ---- velikost Nm (Nn3) ---- velikost H0n3 ---- historie firmy

Tato stránka obsahuje základní přehled o aktivitách firmy. Jednotlivá témata jsou podrobněji rozpracována na samostatných stránkách. Sledujte hyperlinky.

Výrobky Micro-Trains Line patří opravdu k tomu nejlepšímu, co se ve velikostech N a Z velkosériově vyrábí. Jistě lze sehnat spoustu levnějších amerických modelů, ale hračkové vagónky, které se pro americký trh vyrábějí hlavně v Číně, mohou jen stěží uspokojit náročnějšího modeláře. Z mého popisu to nemusí být tak jasně vidět, ale až si koupíte svůj první vůz MTL, pochopíte jak odbyté jsou mnohé výrobky levných firem, které se již dostaly do rukou snad každému (protože to jsou asi vůbec nejlevnější vozidla, jaká lze v N pořídit). Přitom ceny špičkových výrobků MTL nejsou nijak drastické - odpovídají běžné úrovni cen evropských modelů.


Vůz zvláštní stavby určený pro přepravu desek (např. sádrokartonové desky), ve velikosti N, č.kat. 53040. Všimněte si detailně propracovaného čela (žebřík, stupačky, brzdové armatury).

Sortiment pro velikost N

V oboru lokomotiv je firma Micro-Trains sice začátečníkem, ale věřím, že se této nové role zhostí velmi úspěšně. Naopak pokud jde o nákladní vozy, výrobky MTL mají již dlouhou tradici. Vozy vynikají jak technickým provedením (zvláštní pozornost zaslouží funkční detaily jako jsou např. otvírací dveře, různé klapky atd., jemné detaily, propracované spodky vozů a dokonalé popisy), tak i historickou věrností (k modelům je přikládána i krátká informace o historii předlohy). Kromě toho, že patří k tomu nejkvalitnějšímu, co lze vůbec v měřítku N pořídit, vyniká firma i svým obsáhlým sortimentem. Ten je průběžně doplňován a v současnosti se zvolna blíží k hodnotě 100 tvarově odlišných typů vozů. Takovému počtu žádná jiná firma vyrábějící americké modely nedokáže konkurovat. Co v nabídce naopak zcela chybí, jsou vozy osobní. Všechna vozidla jsou dodávána zásadně s modelovými spřáhly Magne-Matic. Každý měsíc je uvedeno na trh cca 10 nových vozů. Polovinu z toho tvoří "novinky" (tj. nové - dříve nevyráběné barevné varianty) a polovinu "reprinty" (tj. vozy v minulosti již vyráběné a nyní znovu uvedené, ale tentokrát s jiným vozovým číslem). Čas od času je pak uveden úplně nový typ vozu. Podívejte se na naši aktuální nabídku vozů MTL.

Pro výrobu takového sortimentu musí mít firma pochopitelně širokou součástkovou základnu. Proto nepřekvapuje, že má i největší sortiment amerických podvozků (včetně osobních) a dalších součástek (dvojkolí, žebříky, kola ruční brzdy, střešní lávky, dveře, stupačky apod.). Samostatnou kapitolou je propracovaný systém modelových spřáhel Magne-Matic. Tyto součástky jsou nabízeny široké modelářské veřejnosti jednak jako náhradní díly, jednak jako materiál pro stavbu vlastních modelů. Toho využívají i četní menší výrobci modelů a vyrábějí své vozy s využitím dílů MTL. Sortiment je zpracován na několika stránkách v podobě ceníků, vyberte si zda vás více zajímají podvozky, spřáhla Magne-Matic, nebo ostatní příslušenství a náhradní díly.


Spěšninový chladící vůz s nýtovanou skříní, v barvách společnosti Railway Express Agency ve velikosti N. Model č.kat. 52020 má ve střeše funkční odklápěcí víka šachet pro plnění vozu chladícím ledem.

Sortiment pro velikost Z

I ve velikosti Z se řadí Micro-Trains ke špičce, dokonce je druhým největším výrobcem této modelové velikosti na světě. Sortiment není sice tak bohatý jako ve velikosti N, ale modely lokomotiv v něm mají své místo již řadu let. Kromě cenově dostupných velkosériově vyráběných modelů se prodávají také malosériové parní lokomotivy, špičkové modely za špičkovou cenu. Nákladní vozy MTL, podobně jako ve velikosti N, vynikají technickým provedením (jemné detaily a dokonalé popisy jsou samozřejmostí, některé vozy mají i funkční otvírací dveře). K modelům je přikládána také krátká informace o historii jejich předlohy. Sortiment vozů je průběžně doplňován a v současnosti (srpen 2002) obsahuje16 tvarově odlišných typů amerických vozů. Takového počtu žádná jiná firma vyrábějící americké modely nedosahuje. Co v nabídce naopak zcela chybí, jsou vozy osobní. Velkosériově vyráběná vozidla jsou dodávána alternativně se spřáhly Magne-Matic nebo Märklin, malosériová vozidla výhradně s modelovými spřáhly Magne-Matic. Každý měsíc je na trh uveden alespoň jeden nový model. Někdy se jedná o "novinku" (tj. novou - dříve nevyráběnou barevnou variantu), jindy o "reprint" (tj. vozidlo v minulosti již vyráběné a nyní znovu uvedené, ale s jiným číslem). Čas od času je pak uveden úplně nový typ vozu. Podívejte se na naši aktuální nabídku vozů MTL pro Z.

I ve velikosti Z dodává Micro-Trains některé díly samostatně. Můžete si vybrat z největšího sortimentu amerických podvozků (včetně osobních) a dalších součástek (např. dvojkolí), podívejte se na přehled příslušenství a příslušný ceník. Samostatnou kapitolou je propracovaný systém modelových spřáhel Magne-Matic. Vyrábějí se také tvarovatelné koleje a kolejnicové spojky. Dílů MTL využívají i další výrobci modelů Z (např. Pennzee), kteří pak vyrábějí svá vozidla s jejich využitím.


Zavřený vůz dráhy Western Pacific č. WP 3004 v obou modelových velikostech vyráběných firmou Micro-Trains - N a Z.

Spřáhla Magne-Matic

Magne-Matic je obchodní značka, kterou pro svoje výrobky společně používají firmy Micro-Trains a Kadee. Micro-Trains vyrábí spřáhla pro rozchody 6.5 a 9 mm, Kadee spřáhla pro rozchody větší - až do velikosti 1. Systém spřáhel Magne-Matic v sobě spojuje dokonalou funkčnost a spolehlivost s vysokou modelovou věrností (vzhled spřáhel napodobuje americké samočinné spřáhlo). Provozně spřáhla vynikají hlavně dvěmi důležitými vlastnostmi. První z nich je bezdotykové rozpojování magnetickým polem (umožňuje zřizování skrytých rozpojovačů), druhou vlastností je možnost odsouvat odpojené vozy z prostoru rozpojovače (umožňuje snížit počet potřebných rozpojovačů a napodobovat reálný posun). Výhodou je i triviální konstrukce rozpojovače (postačuje správně polarizovaný permanentní magnet, ale existují i rozpojovače elektromagnetické). Podrobnosti se dozvíte v popisu funkce spřáhel.

Ve velikosti N se používají dvě základní varianty konstrukce spřáhel - uložení spřáhel má buďto zakončení ve tvaru oka nebo ve tvaru T. Tato základní řešení mají ale řadu provedení, aby bylo možné dosadit spřáhlo na téměř libovolné vozidlo. Spřáhla jsou totiž dosazována nejen na vlastní výrobky firmy, ale vyrábí se široký sortiment sad spřáhel umožňujících vyměnit spřáhla na vozidlech jiných výrobců (hlavně amerických modelů) právě za typ Magne-Matic. V tomto směru je užitečné seznámit se s montážními rozměry nejběžnějších spřáhel. V některých případech je možné výměnu spřáhel uskutečnit výměnou celých podvozků, které se vyrábějí mimo jiné v provedení se spřáhly a s tornou pro montáž podvozku na vozy nejběžnějších výrobců (např. MDC nebo Atlas).

Pro velikosti Z a Nm (Nn3) se společně používá menší spřáhlo Magne-Matic. Protože výrobců velikosti Z je poměrně málo a navíc řada z nich již spřáhla Magne-Matic standardně montuje na své výrobky, vystačíme zde s podstatně užším sortimentem. Konverze ze spřáhel Märklin by měla být bezproblémově proveditelná u všech vozidel Märklin, před jinými aplikacemi bude vhodné se podívat na montážní rozměry.

Aktuální nabídku najdete v ceníku spřáhel pro rozchod 9 mm nebo v ceníku spřáhel pro rozchod 6.5 mm.

V současnosti nabízejí spřáhla obdobného principu i další firmy, spřáhla Magne-Matic si však udržují vysokou technickou úroveň a zůstávají jakousi neoficiální normou pro ostatní výrobce.

Sortiment pro velikost Nm (Nn3)

Velikost Nm je jedním z menšinových oborů ve výrobě MTL. První výrobky v této modelové velikosti byly dány na trh v květnu 1988. V současnosti se nabízí 6 typů nákladních vozů, jeden typ parní lokomotivy (malosériová výroba, nyní vyprodáno) a různé součástky a příslušenství (podvozky). Všechna vozidla jsou vybavena spřáhly Magne-Matic stejné velikosti jako u měřítka Z. Dílů MTL využívají i další výrobci pracující v této velikosti (např. Aspenmodel Inc.), kteří pak vyrábějí svá vozidla s jejich využitím. Aktuální nabídku najdete v úzkokolejném ceníku

Sortiment pro velikost H0n3

Velikost H0n3 je nejnovějším oborem činnosti MTL. První výrobky pro tuto velikost (podvozek Bettendorf) firma uvedla v roce 2005. První nákladní vůz se vyrábí od dubna 2006.

Z historie firem Kadee a Micro-Trains Line Co.

V roce 1940 začali bratři, dvojčata Keith a Dale Edwardsovi, v Los Angeles vyrábět železniční modely. Když hledali název pro svoji firmu, vytvořili složeninu z počátečních písmen svých křestních jmen a tak vznikla značka Kadee. Výroba modelů byla záhy na několik let přerušena, oba bratři nastoupili do armády. Po skončení vojenské služby se přestěhovali do Spokane ve státě Washington. Zde vyvinuli (a nechali si patentovat) první automatické spřáhlo vyráběné pod značkou Kadee. Od roku 1947 je firma Kadee v oboru amerických modelových spřáhel jedničkou a je vůdčí silou procesu dalšího zdokonalování tohoto výrobku.

Již první verze spřáhel, označovaná jako "typ K", byla velkým přínosem pro modeláře. Bylo to poprvé, kdy se modely mohly samočinně spojovat pomocí spřáhel, jejichž vzhled odpovídal realitě (tj. americkému samočinnému spřáhlu). Spřáhla typu K bylo ale ještě stále nutné rozpojovat mechanickým rozpojovačem. Přirozeným cílem dalšího vývoje tedy bylo odstranit i tento rušivý zásah, a to se nakonec podařilo díky využití magnetického pole. Nová spřáhla, označená jako "typ MK", byla ve svém oboru převratnou novinkou. Již samotný princip rozpojování magnetickým polem byl zásadním zdokonalením, spřáhla Kadee ale získala ještě další provozně výhodnou funkci - možnost odsouvat odpojené vozy z prostoru rozpojovače na libovolně vzdálené místo. Pro nový systém spřáhel se zrodila i nová ochranná známka Magne-Matic.

V roce 1955 se bratři přestěhovali do Medfordu ve státě Oregon, kde pokračovali v rozšiřování vyráběného sortimentu. Důležitým mezníkem je počátek šedesátých let, kdy začali vyrábět spřáhla Magne-Matic v nové, menší modelové velikosti N. Ke spřáhlům postupně přidali dvojkolí, podvozky, spodky vozů a konečně v roce 1972 začali vyrábět první kompletní nákladní vůz velikosti N. Pro tyto výrobky byla registrována nová ochranná známka Micro-Trains a výroba modelů ve velikosti N se brzy rozeběhla na plné obrátky. K velikosti N postupně přibyla úzkorozchodka velikosti Nm (v USA je tato velikost označována jako Nn3) a ještě menší modelová velikost Z. Lokomotiva EMD F7 a nákladní vozy velikosti Z byly poprvé nabízeny roku 1984 (Kadee odkoupila výrobu p. Nelsona Greye a dále ji rozšiřovala). Pro tyto velikosti byla pochopitelně vyvinuta i příslušně menší spřáhla typu Magne-Matic. Zatímco výrobní program pro větší velikosti zůstal věrný spřáhlům a poměrně úzké skupině nákladních vozů pro H0 (výrobní program obsahuje jen několik do detailu zpracovaných typických severoamerických vozů a ještě několik stavebnic dřevařských vozů), sortiment ve výrobní řadě Micro-Trains (velikosti N a Z) se rychle rozšiřoval. 

V roce 1990, po letech stálého rozvoje výroby, se bratři rozhodli podnik rozdělit. Pod původní značkou Kadee jsou nadále nabízeny výrobky pro měřítka větší než N, tj. především spřáhla Magne-Matic pro rozchody H0, H0n3 (ta se používají i pro TT), S, 0, 1 a G a dále modely amerických nákladních vozů a podvozky pro velikost H0 (včetně H0n3).

Ochranná známka Micro-Trains se stala základem názvu nově založené firmy Micro-Trains Line Company, která převzala veškerou výrobu pro modelové velikosti N, Nn3 (Nm) a Z. Výroba MTL probíhá v novém objektu ve městě Talent (stát Oregon). Majitelem firmy Micro-Trains Line je pan Keith Edwards. Hlavní náplň výroby firmy Micro-Trains Line tvoří americké nákladní vozy a spřáhlový systém pro velikosti N a Z. Kromě toho MTL dodává i lokomotivy pro rozchod 6.5 mm (úzkorozchodné Nm a normálněrozchodné Z), různé příslušenství, nástroje a součástky a nověji i kolejivo Z. V roce 2002 byla uvedena na trh první lokomotiva Micro-Trains pro velikost N, v roce 2006 první nákladní vůz pro velikost H0n3.

Obchodní značku Magne-Matic používají pro svoje spřáhla obě zmíněné firmy.

 
Řada obrázků publikovaných na těchto stránkách byla poskytnuta laskavostí firmy Micro-Trains Line Co.
Doporučujeme Vám navštívit jejich oficiální stránky, kde najdete mnohé užitečné informace (pochopitelně v angličtině). Každý měsíc jsou tam publikovány aktuální novinky.
 

nahoru
Micro-Trains
Intermountain
de Luxe innovations
Life-Like
Athearn
Atlas
Bachmann
Con-Cor
E-R Models
Kato
Model Power
PCM
Roundhouse
Walthers
Aspenmodel Inc.
Ceník Ameriky
Model roku USA

Novinky MTL
Lokomotivy
Nákladní vozy
Podvozky
Dvojkolí
Spřáhla M-M
Kontejnery

 

 

Home ] [ Micro-Trains ] Intermountain ] de Luxe innovations ] Life-Like ] Athearn ] Atlas ] Bachmann ] Con-Cor ] E-R Models ] Kato ] Model Power ] PCM ] Roundhouse ] Walthers ] Aspenmodel Inc. ] Ceník Ameriky ] Model roku USA ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.