Ceník vozidel

 

 

Ceník amerických modelů velikosti Z

Ceník má dvě části. Ve druhé části jsou výrobky Micro-Trains (včetně obrázků), v první části jsou modely ostatních výrobců (bez obrázků). Ceník obsahuje lokomotivy, vozy a vyjímečně nějaké příslušenství. Většina příslušenství (koleje, podvozky, dvojkolí, spřáhla atd.) je uvedena jinde. Ceník obsahuje pouze ty modely, které byly v okamžiku posledních úprav této stránky skladem.

1. - ceník AZL, Penzee atd.

(kromě Micro-Trains)

Ceník je tříděn tak, že uvádí nejprve lokomotivy, pak vozy a příslušenství. Ceník je bez obrázků, ale většina uvedených modelů je na webu někde popsána. Hledejte podle výrobce: AZL --- Penzee

číslo katalogu

popis

cena

AZL

6204-1

EMD GP7, Pennsylvania

5600 Kč

AZL

7002

EMD F59PHI Amtrak West 455, sada obsahuje lokomotivu a čtyři vozy

11111 Kč

AZL

9012-2

otevřený vůz na uhlí BethGon Coalporter, CSX, sada 4 vozů s různými čísly

2880 Kč

Pennzee

1011

Výsypný vůz Pennsylvania (sada 4 vozů, každý má jiné číslo)

2600 Kč

 

2. - ceník Micro-Trains.

Na začátku je uvedena nová dodávka, která je na cestě (květen 2008), pak jsou s uvedenou cenou věci, které jsou skladem.

Ceník byl opraven podle aktuálního stavu skladových zásob 18.11.2008.

Na obrázcích jsou někdy dva vozy (dvě lokomotivy). Není-li v popisu výrobku výslovně uvedeno, že jde o sadu, platí uvedená cena pro jeden kus.

Nejprve nová dodávka (listopad 2008)

číslo katalogu

dráha - popis

cena

obrázek

506 00 231

Western Pacific

421 Kč

522 00 171

Erie Lackawanna s nákladem šrotu

390 Kč

525 00 141

Denver & Rio Grande Western

331 Kč

531 00 081

Union Pacific

315 Kč

538 00 080

Oplenový vůz s páteřovým rámem a klanicemi, ložený řezivem

329 Kč

540 00 011

Trailer Train Company (žlutý, ložený dvěma dvacetistopými a jedním čtyřicetistopým kontejnerem)

635 Kč

540 00 012

Trailer Train Company DTTX 56814 ložený dvěma čtyřicetistopými kontejnery

697 Kč

799 90 908

Uhelné silo (stavebnice z laserem vyřezaných dílů)

924 Kč

799 90 909

Vodárna s kůlnou (stavebnice z laserem vyřezaných dílů)

924 Kč

obrázek bude doplněn

předchozí dodávky (do května 2008)

číslo katalogu

typ vozu

dráha - popis

cena

obrázek

799 90 906

budova Staniční budova (stavebnice z laserem vyřezaných dílů) 979 Kč

760 00 000

kontejnery Dvacetistopý kontejner bez povrchové úpravy*, 4 ks 209 Kč

761 00 000

kontejnery

Čtyřicetistopý kontejner bez povrchové úpravy*, 4 ks

209 Kč

500 00 441

zavřený, 40', celokovový

Great Northern

květen

527 00 041

plošinový, 60', s vysokými čelnicemi

St. Louis Southwestern

302 Kč

522 00 090

vysokostěnný, 50'

Delaware & Hudson

338 Kč

obrázek nemám

531 00 071

uzavřený výsypný vůz

Atchison, Topeka & Santa Fe

375 Kč

531 00 031

uzavřený výsypný vůz

Missouri - Kansas - Texas

439 Kč

500 00 431

zavřený, 40', celokovový

Chicago Great Western

463 Kč

14420-2

kotlový

New York Central

514 Kč

522 00 130

vysokostěnný, 50'

Baltimore & Ohio, s nákladem kamenů

478 Kč

obr. se hledá

13730-2

zavřený, 50', celokovový

Atchison, Topeka & Santa Fe (tmavozelený)

771 Kč

obrázek vozu jiného čísla

13003-2

kontejnerový

Canadian Pacific (červený, ložený dvěma dvacetistopými a jedním čtyřicetistopým kontejnerem)

966 Kč

13001-2

kontejnerový

Trailer Train Company (žlutý, ložený dvěma dvacetistopými a jedním čtyřicetistopým kontejnerem)

1065 Kč

14014-2

EMD F7A

New York Central

2813 Kč

981 01 010

EMD GP35

Pennsylvania

3983 Kč

982 01 011

EMD GP9

Northern Pacific

4213 Kč

- podrobněji viz stránku

981 01 020

EMD GP35

Union Pacific (žlutá)

4703 Kč

Objednávky posílejte na naši adresu. Nezapomeňte se seznámit s obchodními podmínkami.

nahoru
O zetku
Z historie Z
České Z
Kolejivo Z
Americké Z
Novinky USA
Evropské Z
Švýcarské Z
Zbytek světa v Z
Micro-Trains Z
American Z Lines
Pennzee
FR - americké Z
Aspenmodel Inc.
Old Malák
Malák Junction
Ceník vozidel
Ceník kolejiva

 

 

Home ] O zetku ] Z historie Z ] České Z ] Kolejivo Z ] Americké Z ] Novinky USA ] Evropské Z ] Švýcarské Z ] Zbytek světa v Z ] Micro-Trains Z ] American Z Lines ] Pennzee ] FR - americké Z ] Aspenmodel Inc. ] Old Malák ] Malák Junction ] [ Ceník vozidel ] Ceník kolejiva ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.