Spřáhla M-M

 

 

Spřáhla Magne-Matic pro rozchod 6.5 mm

úvod - přednosti - základní varianty - rozpojovač - na další stránce je ceník

Jednou z hlavních předností modelů Micro-Trains jsou spřáhla Magne-Matic. Základní vlastnosti a výhody spřáhel jsem popsal na stránkách věnovaných obdobnému výrobku pro rozchod 9 mm. Proto zde zopakuji jen některá základní fakta a dále se omezím na to co je u rozchodu 6.5 mm jinak. Ostatní zajímavosti najdete pomocí zde umístěných odkazů na stránkách věnovaných velikosti N. Nezapomeňte se pak vždy vrátit ke svému rozchodu 6.5 mm pomocí příkazu "zpět" vašeho prohlížeče.

Základní souvislosti nástupu modelových centrálních spřáhel u modelů větších měřítek a jejich postupné šíření do měřítek menších jsou zmíněny u velikosti N. Proces miniaturizace postupně pokročil až k rozchodu 6.5 mm a jeho výsledkem jsou právě spřáhla Magne-Matic firmy Micro-Trains Line. 

Zvláštností rozchodu 6.5 mm je, že zde dosáhly masového rozšíření pouze dva typy spřáhel: Märklin a Magne-Matic. Zatímco ve větších velikostech jsou v Evropě zavedena vždy nějaká nová modelová spřáhla (obvykle s kinematickým vedením umožňujícím jízdu nárazník na nárazník), na rozchodu 6.5 mm nic takového není a tak co do modelovosti i co do funkčnosti celému světu kraluje spřáhlo Magne-Matic.

Spřáhlo je primárně určeno pro normálněrozchodná vozidla velikosti Z (1 : 220), ale je široce používáno pro všechny úzkokolejky používající rozchod 6.5 mm (zejména Nm). Najdou se i modeláři pracující s tímto spřáhlem na jiném rozchodu, například 9 mm.

Přednosti spřáhel Magne-Matic:

Jsou podrobněji popsány u velikosti N, ale neuškodí stručná rekapitulace:

bullet

spřáhla zachovávají základní funkce běžné u jiných typů spřáhel

Spřáhla je možné spojovat najetím vozidel na sebe a rozpojovat pomocí rozpojovače umístěného v koleji. Zachována je i možnost "rozebírat" soupravu prostým zdviháním vozidel svisle vzhůru, bez manipulace se spřáhlem.

bullet

jako rozpojovač slouží vhodně polarizovaný permanentní magnet

Rozpojovač není nutné nijak obsluhovat, o tom zda k rozpojení dojde, či ne, rozhoduje způsob manipulace s lokomotivou. Podrobněji je funkce spřáhel popsána u velikosti N.

bullet

navíc je tu funkce umožňující odsunutí odvěšených vozů na libovolné místo

Dojde-li k setkání rozpojených spřáhel v prostoru rozpojovače, tato se nespojí, ale pouze zaklesnou. Odvěšenou část soupravy je pak možné odsunout na libovolné místo a tam ponechat odstavenou.

bullet

modelový vzhled je pro opravdového modeláře tou hlavní výhodou

Spřáhlo skvěle modeluje automatické spřáhlo používané severoamerickými a čínskými železnicemi.

bullet

k modelovému vzhledu patří i správná vzdálenost mezi vozidly

Rozdíl ve vzdálenosti vozidel spojených spřáhlem Märklin a Magne-Matic je skutečně značný...

bullet

při modelovém provozu je důležitá spolehlivost

Spřáhlo Magne-Matic vyniká spolehlivostí, je však třeba, tak jako u každého spřáhla, dbát na dodržení jeho správné polohy.

Základní typy spřáhel Magne-Matic:

 Podobně jako u rozchodu 9 mm, i zde jsou dvě provedení spřáhla. Spřáhlo s vlastní spřáhlovou skříní (určené hlavně pro montáž na hlavní rám vozidla) a spřáhlo pro montáž do skříně spřáhla Märklin.

Spřáhla pro montáž do spřáhlové skříně Märklin (mají podobné využití jako spřáhla se zakončením tvaru T u rozchodu 9 mm). Měla by umožňovat dosazení spřáhel Magne-Matic na všechna vozidla velikosti Z, která mají z výroby spřáhlo Märklin.

Spřáhla s vlastní spřáhlovou skříní se připevňují přímo na hlavní rám vozidla, pod čelník. Pro uložení ve spřáhlové skříni je spřáhlo zakončeno okem, kterým prochází vodící čep a je v něm (v tom oku) rovněž uložena středící pružina. Těmito spřáhly jsou vybaveny vozy vyráběné Micro-Trains.

S konstrukcí obou typů spřáhel se seznámíte na následujících obrázcích. Vlevo je spřáhlo č. kat. 901 pro montáž do spřáhlové skříně Märklin (je to spřáhlo se středně dlouhým dříkem, obdobně vypadá i č. kat. 902 - s krátkým dříkem), vpravo je spřáhlo č. kat. 903 pro montáž na hlavní rám vozidla (s vlastní spřáhlovou skříní, dodává se i ve smontovaném stavu pod č. kat. 905, viz níže). Zajímavé srovnání vám může nabídnout i pohled na sestavu spřáhla č. kat. 1015 pro rozchod 9 mm.

Ještě pohled na již zmíněné spřáhlo č. kat. 905 (je to smontované spřáhlo č. kat. 903):

Ceny spřáhel a příslušenství najdete v příslušném ceníku.

 

nahoru
Lokomotivy
Nákladní vozy
Osobní vozy
Spřáhla M-M
Kolejivo Z
Příslušenství Z

Montážní rozměry
Rozpojovače
Spřáhla Märklin
Ceník spřáhel Z

 

 

Home ] Lokomotivy ] Nákladní vozy ] Osobní vozy ] [ Spřáhla M-M ] Kolejivo Z ] Příslušenství Z ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.