g
DVD - video

 

 

Video z provozu kolejiště UP&SF

Možná si ještě pamatujete videokazetu Modelové železnice v provozu (1), kterou před lety vydal pan Kamiš. Nová nahrávka Modelové železnice v provozu 2, kterou pod svojí značkou JK models vydává nyní (prosinec 2004) na ni navazuje. Mnohé se ovšem za ta léta změnilo. Bylo rozšířeno kolejiště, obohacen park vozidel, pořízena lepší videotechnika a osvětlení.

Kazeta obsahuje záběry z provozu dvou velmi odlišných kolejišť - amerického kolejiště UP&SF ve velikosti N (72 minut) a českého kolejiště ve velikosti TT (27 minut). Na DVD je jako bonus je přidáno 13 minut záznamu toho, "co se nepovedlo" a fotogalerie.

Nahrávka je k dostání na DVD nebo na VHS za 100 Kč. DVD vám mohu zaslat i já (několik jich mám skladem) VHS případně zajistím tak asi nejdéle do tří týdnů.

nahoru
Moon Run
Město Moon Run
Výhybna
Propojení tratí
Poušť
Tonkawa
Depo
Město Tonkawa
Roh kolejiště
Stanice v poušti
Tehachapi
Ocelový most
Parní provoz
Jupiter na Západě
Papoušek v USA
Patina
DVD - video

 

 

Home ] Moon Run ] Město Moon Run ] Výhybna ] Propojení tratí ] Poušť ] Tonkawa ] Depo ] Město Tonkawa ] Roh kolejiště ] Stanice v poušti ] Tehachapi ] Ocelový most ] Parní provoz ] Jupiter na Západě ] Papoušek v USA ] Patina ] [ DVD - video ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.