g
Americké N

 

 

Modelová velikost N a Severní Amerika


Výsypný vůz dráhy Cambria & Indiana v sice ojedinělém, ale zcela reálném vlasteneckém nátěru mluví za vše - taková je Amerika.

Dnes je sortiment amerických modelů velikosti N tak rozsáhlý, že je obtížné se v něm vůbec orientovat. A stále rychle roste. Přesto se ještě najdou prázdná místa a také modely, které zatím příznivci velikosti N mohou jen závidět velikosti H0, jejíž sortiment je ještě o stupeň propracovanější. Americké modely vyrábějí jak firmy americké, tak i výrobci v Evropě a Asii. Slovo "výrobce" přitom není vždy přesným označením činnosti dané firmy, mnoho modelů je vyráběno na zakázku - zejména v Číně a příslušné firmy pak jen dávají modelům své jméno a zajišťují jejich prodej.

Počátky velikosti N v Americe

První americké modely se objevily hned v počátcích velikosti N, pravděpodobně první byla lokomotiva typu EMD F7 od firmy Lone Star. To byl britský výrobce, který od padesátých let vyráběl vláčky ve velikosti 000 (v měřítku 1 : 152). Mezi prvními dostupnými byly také výrobky Arnold Rapido (Německo). Arnold vyráběl od roku 1961 modely v měřítku 1 : 160, ale až  v roce 1965 pro ně zavedl označení modelové velikosti písmenem N. V témže roce uvádí i své první americké modely (lokomotivy EMD řady F). Celkově byl ale sortiment velice chudý a všechny výrobky byly hrubě zpracované - až hračkové, často s nesprávnými rozměry.

Opravdový nástup velikosti N nastává v roce 1967, kdy s touto modelovou velikostí na americký trh přicházejí firmy Aurora a Revell. Aurora (v té době již významný výrobce hraček a plastikových kitů) přišla s železničními modely prodávanými pod obchodní značkou "Postage Stamp trains" (snad mělo srovnání s poštovními známkami symbolizovat miniaturnost nové modelové velikosti). Aurora sice "jen" balila do atraktivních obalů americké modely vyráběné v Evropě (lokomotivy Trix a vozy Roco), ale dělala to velkoryse. Začátečnické dárkové sady se prodávaly v hračkářstvích a v obchodních domech a prodej doprovázela rozsáhlá reklamní kampaň (včetně televizní reklamy). Nová modelová velikost se tak, takřka přes noc, rozšířila po celých Spojených státech. Navíc pro firmu Aurora byla důležitá i kvalita, modely byly na svou dobu velmi podařené, ve správném měřítku, s propracovanými detaily a s nátěry odpovídajícími skutečnosti. Motorové lokomotivy měly dobré jízdní vlastnosti, jen parní byly ještě poněkud nespolehlivé.

Nakonec se ukázalo, že pro Auroru nebyla modelová železnice správnou volbou a po třech letech prodeje firma tento obor opustila. Zbývající sady byly rozprodávány po celé zemi ve výprodejích. Ale ztráta Aurory byla výhrou pro modelovou velikost N - ta byla již tak dobře zavedena, že se dále rozvíjela i bez Aurory. Hlavní konkurentka Aurory - firma Revell, pro niž modely vyráběl Arnold, ve své činnosti pokračovala. S jejich modelovostí to sice nebylo až tak slavné, ale měly dobré jízdní vlastnosti. Výroba původního sortimentu Aurory byla brzy obnovena a nově se prodával pod značkami Model Power a Minitrix. Rychle se přidali další výrobci - firmy Atlas a MRC začaly vyrábět vlastní modely, pro firmu Con-Cor začala modely vyrábět malá japonská společnost Seskui (která se později stala známou pod jménem Kato), do výroby modelů velikosti N se pustil také Bachmann. Objevili se i další významní výrobci, kteří vyráběli např. jenom vozy nebo příslušenství. Firma Kadee vyráběla spřáhla Magne-Matic a v roce 1972 uvedla první ze svých špičkových nákladních vozů, dnes známých pod značkou Micro-Trains. Bylo to období prvního velkého rozmachu velikosti N. Mnoho tehdejších výrobků ale bylo nevalné kvality. K nejhorším patří výrobky jugoslávské Mehanotehniky, ale za moc nestály ani mnohé tehdejší výrobky značek Lima, Roco a Rivarossi. Naopak výrobky Kato, ať už byly prodávány pod jakýmkoliv jménem, vždy patřily k nejkvalitnějším. Ale příliv novinek postupně ustával, až přišla éra stagnace amerického eNka, která trvala až do poloviny 80. let.

Spolupráce Kata s Con-Corem vydržela až do 80. let, od roku 1983 vyrábělo Kato lokomotivy také pro Atlas a v roce 1987 začalo Kato prodávat lokomotivy pod vlastním jménem (první byla EMD GP38-2). Nastala doba dalšího rozvoje železnice N v Americe. Zvýšila se kvalita lokomotiv Atlas (ať už byly vyrobeny ve spolupráci s Katem, nebo jinde) a přestože mnozí pochybovali, zůstala zachována i po přesunu výroby do Číny. Firmy Kato a Atlas si postupně vybudovaly pověst špičky v oboru lokomotiv - obě mají bohatý sortiment kvalitních modelů. Totéž místo v oboru nákladních vozů zaujímá firma Micro-Trains, jejíž modely jednak patří k nejkvalitnějším, jednak tvoří nejrozsáhlejší sortiment.

Na výsluní se ale snažili dostat i další - rychle se zvyšovala kvalita lokomotiv Life-Like a do výroby lokomotiv se na počátku nového století pustili další výrobci: MDC (Roundhouse), Micro-Trains, Athearn, Intermountain a E-R Models. Bylo jasné, že na přesyceném trhu se nemohou všichni udržet a tak bylo zajímavé očekávat, kdo vydrží a kdo půjde z kola ven. Prvním odpadlíkem se stala MDC, která v roce 2004 zcela zanikla a její sortiment převzala firma Athearn. Ta tím naopak velmi posílila a protože navíc rychle uvádí na trh i vlastní novinky, zařadila se již v roce 2005 mezi nejvýznamnější výrobce amerických modelů N (když ve velikosti H0 tuto pozici drží již léta). I Intermountain postupně uvádí další lokomotivy, naopak o E-R Models již nějaký čas nejsou nové zprávy. U Micro-Trains si zřejmě řekli, že bude lépe držet se svého kopyta a místo dalších lokomotiv se pustili do druhé stovky nákladních vozů. Do této poněkud zklidněné situace vstoupila na trh poměrně razantně další firma - Precision Craft Models. Mladá firma založená v roce 2004 se více zaměřila na digitální část modelů a v roce 2006 uvedla na trh první tovární model lokomotivy N s vestavěným digitálním zvukem.

Obliba modelové velikosti N v Americe je vysoká. V současnosti (2003) se k ní hlásí kolem 28% čtenářů časopisu Model Railroader. Větší oblibu má pouze velikost H0 (78% čtenářů).

Dnes je výrobců amerických modelů N celá řada a v orientaci mezi nimi vám má pomoci následující přehled.

Rejstřík značek americké modelové železnice N

Snažil jsem se uvést všechny relevantní firmy a značky - tedy takové, které je vhodné zmínit v souvislosti s velkosériově vyráběnými modely kolejových vozidel podle severoamerických předloh. Určitě jsem na nějakou zapomněl, doplňte mne.

Kdejaký obchod či klub mašinkářů si čas od času nechá někde vyrobit sérii modelů v nátěru podle svých představ. Takovéto případy pochopitelně v tomto rejstříku nejsou uvedeny.

tovární výroba (co možná kompletní přehled):

Tabulka se zaměřuje hlavně na výrobce vozidel, u nich je pak zmíněn i sortiment příslušenství (údaje o příslušenství byly doplňovány méně systematicky). Vysvětlivky: Lok - lokomotivy, VN - nákladní vozy, VO - osobní vozy, kol - koleje, au - automobily, bud - budovy, přísl - ostatní příslušenství. Jeden křížek - ojedinělé výrobky, dva křížky - středně rozsáhlý sortiment, tři křížky - široký sortiment. Modře - existující výroba, černě - zaniklá výroba.

Výrobce: Lok VN VO kol au bud přísl

Sortiment:

Arnold xx xx xx        

V počátcích amerického eNka vyráběl modely pro značku Revell a snad také pod vlastní značkou. V 90. letech po sloučení se značkou Rivarossi se pod jménem Arnold objevily i některé její výrobky.

Athearn xx xxx     xx   xx

Nováček ve velikosti N, první lokomotiva uvedena 2003. Po roce 2004 byl pod tuto značku převeden původní sortiment značky Roundhouse.

Atlas xxx xxx   xxx xx xx xx

Tradiční značka s nejširším sortimentem lokomotiv. Kvalitní modely. Široký sortiment nákladních vozů (zejm. cisterny), kompletní modelové kolejivo. Svého času výrobu zajišťovalo Kato, nyní probíhá v Číně.

Aurora xx xx          

Průkopník velikosti N v USA s obchodní značkou "Postage Stamp Trains" Modely vyráběl Trix a Roco, prodávaly se od roku 1967. Po několika letech firma zanikla, sortiment převzal Model Power a Minitrix.

Bachmann xx xx xx xx   xx xx

Parní a motorové lokomotivy, souprava Acela, motorový vůz, tramvaje, osobní a nákladní vozy. Vozidla z počátků am. železnic. Kvalita provedení kolísá. Pro lepší výrobky používá též obchodní značku Spectrum.

Bowser   xx          

Některé méně známé vozy, zejména drah PRR a PC.

Brawa              

Brawa prodává v Evropě modely Life-Like pod svojí značkou. Do r. 2005 byla výhradním distributorem pro Evropu.

Centralia Car Shop   x xxx        

Široký sortiment osobních vozů, též služební vozy pro nákladní vlaky. Distribuci zajišťuje Intermountain.

Con-Cor xx xx xx   xx    

Pro značku Con-Cor tradičně vyrábí Rivarossi, svého času také Kato, ale Con-Cor má i další výrobky. Zaměřuje se na obří lokomotivy parní, motorové i turbínové, zajímavý je také sortiment vozů. Kvalita kolísá.

Cornerstone              

viz Walthers (obchodní značka firmy)

de Luxe innovations   xxx         xx

Specializuje se na kontejnerovou a další kombinovanou dopravu. Vozy na kontejnery, Road Railer a několik dalších méně běžných nákladních vozů. Největší nabídka kontejnerů.

E-R Models x            

Po nadějné první lokomotivě se tento začínající výrobce odmlčel..

Heritage              

viz Life-Like (též Proto Heritage, obchodní značka firmy)

Horizon Hobby              

Modelářský velkoobchod, který vlastní značky Athearn a Roundhouse (viz tam), poté co obě původně nezávislé firmy koupil.

Intermountain xx xxx          

Několik modelově velmi vydařených motorových lokomotiv, nákladní vozy (hlavně uzavřené výsypné). Distribuce výrobků Centralia Car Shop (viz tam).

Kadee              

viz Micro-Trains (značka Kadee nadále vyrábí ve velikostech H0 a větších)

Kato xxx x xxx xxx     x

Tradiční značka s nejširším sortimentem motorových lokomotiv. Zaměřuje se také na osobní vozy a prodej jejich ucelených souprav. Jedna parní lokomotiva a motorový vůz. Kvalitní modely. Kato (Seskui) nejprve vyrábělo pro Con-Cor, později pro Atlas, nyní působí samostatně.

Life-Like xx x   x   xx xx

Motorové lokomotivy. Většinou solidní modely za mírné ceny, lepší výrobky se prodávají pod značkou Proto. V řadě Heritage špičkové modely parních lokomotiv. Několik málo nákladních vozů hračkové úrovně. Firma patří od roku 2005 velkoobchodu Walthers.

Lima ? ?          

Také Lima svého času vyráběla modely pro americký trh, moc o tom nevím, jen tolik, že nebyly příliš povedené.

Lone Star x ?          

Britská firma, která uvedla v roce 1960 pravděpodobně vůbec první americký model N. Jinak toho o ní moc nevím.

Mantua              

Vyrábí parní lokomotivy pro Model Power (viz tam).

Mehanotehnika xx xx          

Jugoslávská firma vyráběla lokomotivy a vozy pro Model Power a možná i pro další. V Evropě je prodávala také pod vlastní značkou. Dnes asi již do amerického N nezasahuje. Její výrobky patří mezi modeláři k nejméně ceněným.

Micro-Trains Line x xxx     x   xxx

Nejširší sortiment nákladních vozů, podvozky, náhradní díly, modelová spřáhla Magne-Matic. Úzkorozchodné vozy. Vysoce kvalitní modely, novinky zde. Jedna lokomotiva (2002). Původně součást firmy Kadee.

Minitrix              

viz Trix (obchodní značka firmy)

Model Die Casting (MDC) x xxx xx        

Tradiční výrobce nákladních a historických osobních vozů dodávaných často jako rychlostavebnice. Krátce před svým zánikem uvedl též model parní lokomotivy (2001). Modely jsou dnes v sortimentu Athearn.

MRC              

Zaniklá značka, moc toho o ní nevím.

Model Power xx xx xx xx   xx xx

Modely velmi rozkolísané kvality, vyráběné kdekoliv na světě, pokud to vyjde levně (Mehanotehnika, Lima, Trix a další). V poslední době též kvalitní parní lokomotivy vyráběné firmou Mantua.

Postage Stamp Trains              

viz Aurora (obchodní značka firmy)

Precision Craft Models x x x        

Začínající výrobce kvalitních modelů klade důraz na digitální řízení a vestavěné zvukové generátory.

Proto              

viz Life-Like (též Proto 1000, Proto 2000, obchodní značka firmy)

Revell xx xx          

Průkopník velikosti N v USA, modely pro něj vyráběl Arnold. Moc toho o těchto modelech nevím, již delší dobu se nenabízejí.

Rivarossi xx xx xx        

Motorové lokomotivy, elektrická lokomotiva GG1, parní lokomotivy s členěným pojezdem, sady osobních vozů. V Americe většinou prodávány pod značkou Con-Cor. Firma byla sloučena s Arnoldem (atd.), ale pro americký trh byla značka Rivarossi zachována.

Roco   xx          

V počátcích amerického eNka vyrábělo pro značku Aurora, později též pod vlastní značkou.

Roundhouse              

viz Model Die Casting (obchodní značka firmy)

Seskui              

viz Kato (původní název firmy)

Spectrum              

viz Bachmann (obchodní značka firmy)

Trix xx            

Německá firma, dnes součást Märklina. V počátcích amerického eNka vyráběl pro značku Aurora, později též pod vlastní značkou Minitrix.

Walthers   x       xxx xx

Modelářský velkoobchod má také vlastní výrobky - nákladní vozy, sněhový pluh a kontejnery. Dále pod značkou Cornerstone největší sortiment stavebnic budov. Od r. 2005 vlastní též firmu Life-Like (viz tam).

 

Protože je žádoucí zmínit také firmu Aspenmodel (a časem možná i někoho dalšího), je tu ještě jedna tabulka pro malosériové výrobce.

malosérie (omezený výběr):

Aspenmodel xx xx xx xxx     x

Malosériové parní lokomotivy a vozy, normálněrozchodné i úzkorozchodné. Špičkové modely vyráběné z mosazi. Hotové modely, stavebnice, různé typizované díly atd. Modely pro Aspenmodel vyrábí německá firma Westmodel.

 

Kolejivo:

Výrobců kolejiva je celá řada, není nutno se vázat na Ameriku. Já mám nejradši kolejivo Peco.

Silniční vozidla:

Těch je také celá řada, já je zatím moc neuvádím, protože příslušenství zatím moc nevedeme.

Výrobce:

Sortiment:

Athearn

Nákladní automobily a traktory.

Atlas

Osobní i nákladní automobily.

De Luxe Innovations

Návěs na kontejnery, návěsy Road Railer pro jízdu po silnici i železnici.

Con-Cor

Tahače a návěsy.

 

nahoru
O velikosti N
modely ČSD
Evropské N
Britské N
Americké N
Kontejnery N
Automobily N
Peco
Kolejivo srovnání
Korkové lože
Ceník dvojkolí
Ouklice
Peklov
Kácov
Borkovice
Zababov
Podbrezová
Líšeň
Bujanov
UP & SF
Tramvaje N
Úzkokolejky Nm

Micro-Trains
Intermountain
de Luxe innovations
Life-Like
Athearn
Atlas
Bachmann
Con-Cor
E-R Models
Kato
Model Power
PCM
Roundhouse
Walthers
Aspenmodel Inc.
Ceník Ameriky
Model roku USA

 

 

Home ] O velikosti N ] modely ČSD ] Evropské N ] Britské N ] [ Americké N ] Kontejnery N ] Automobily N ] Peco ] Kolejivo srovnání ] Korkové lože ] Ceník dvojkolí ] Ouklice ] Peklov ] Kácov ] Borkovice ] Zababov ] Podbrezová ] Líšeň ] Bujanov ] UP & SF ] Tramvaje N ] Úzkokolejky Nm ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.