g
Úzkokolejky Nm

 

 

Modelová velikost Nm se v Severní Americe jmenuje Nn3 

měřítko 1:160, rozchod kolejí 6.5 mm

Tuhle stránku jsem začal tvrzením, se kterým by mohl leckdo polemizovat. To, že rozchod modelářských velikostí Nm a Nn3 má stejnou hodnotu 6.5 mm, je totiž dáno zaokrouhlením, ke kterému byli autoři přivedeni snahou využít existující kolejivo a další díly již existující velikosti Z. Nm je evropská velikost a má to být úzkorozchodka přibližně metrového rozchodu (index m jako metr, přesně 1000/160 = 6.25). Nn3 je americká velikost a má to být úzkorozchodka třístopého rozchodu 914 mm (n jako narrow = úzký, 3 jako tři stopy, přesně 914/160 = 5.71). Například v měřítku 1:120 již podobná rovnost neplatí. Rozchod velikosti TTm je 9 mm, ale rozchod velikosti TTn3 je pouze 7.5 mm. I přes výše uvedené jsem se rozhodl propagovat americké úzkorozchodky pod u nás všeobecně srozumitelnějším označením Nm.

Když už řešíme oprávněnost použít koleje rozchodu 6.5 mm pro modelování té které úzkorozchodky, připomenu ještě, že rozchod 6.5 mm nakonec nejlépe odpovídá rozchodu Hedžázké dráhy (1050/160 = 6.56), velmi slušně též odpovídá hodně rozšířenému rozchodu kapskému (1067/160 = 6.67). Protože se ale jiné úzké rozchody než 6.5 mm pro měřítko 1:160 (1:148) zatím neujaly, staví se na tento rozchod běžně modely všech úzkorozchodných drah od rozchodu předlohy 600 mm.

Úzký rozchod v Severní Americe

První úzkorozchodkou v Severní Americe byla v roce 1868 dráha Hecla and Torch Lake of Michigan s neobvyklým rozchodem 1245 mm. Již roku 1872 zahajuje provoz úzkorozchodná klasika, dráha Denver & Rio Grande. V 90. letech 19. století je v USA známo 664 úzkorozchodných drah a dalších 23 je v Kanadě (v Mexiku a střední Americe byla úzkorozchodná zhruba polovina tratí). Naprostá většina tratí měla rozchod 914 mm. Byly tu ale i jiné rozchody: v USA bylo 46 drah kapského rozchodu 1067 mm, 15 drah rozchodu 610 mm, 32 drah s nějakým neobvyklým rozchodem v rozmezí 965-1372 mm a 9 podobných případů s rozchodem 635-889 mm. V Kanadě se dráhy dělily podle rozchodů zhruba na polovinu. Východní úzkorozchodky měly rozchod 1067 mm, západní 914 mm. V mnoha případech se jednalo o důlní nebo lesní dráhy, ale vždy platilo, že úzkorozchodky vozily všechno, co se v dané oblasti vozit dalo.

Úzkorozchodky byly rozptýleny po celém území USA a Kanady. Největší počet drah byl ve státě Michigan (87), následovaly další státy: Pensylvánie, Texas, Kalifornie, Arkansas, Colorado, Alabama atd. Pro nás je důležité Colorado. To je stát, který s přehledem vede žebříček co do délky úzkorozchodných tratí. Byly tam rozsáhlé sítě společností C&S a D&RG, které spolu spolu s navazujícími drahami zasahovaly i do sousedního Nového Mexika a Utahu. Pokud jde o rozchod 610 mm, tak jeho domovem byl hlavně stát Maine.

Po letech slávy přišla léta úpadku. Hlavní tratě byly postupně přestavěny na normální rozchod, ostatní byly zrušeny. Nejdéle se držela dráha White Pass & Yukon. (Ta byla postavena v době jukonské zlaté horečky 1898-1900.) Jako poslední úzkorozchodná dráha v USA s pravidelným provozem byla zrušena v roce 1986 (většina délky trati je ovšem na území Kanady). Dnes je řada tratí opět v provozu, slouží jako dráhy muzejní nebo turistické. Většinou se jedná jen o krátké úseky, ale např. již zmíněná White Pass & Yukon je v provozu v celé délce (bez odbočky). Největší sbírku úzkorozchodných vozidel uchovává Colorado Railroad Museum, takže až pojedete do Denveru... Ve střední Americe dosud úzkorozchodky jezdí. Nějaké dráhy by měly být na jihu Mexika a nepříliš souvisle dráhy pokračují dále na jih. Největší síť rozchodu 914 mm má Kolumbie (to jsme ale již mimo Severní Ameriku). O dosud provozních parních lokomotivách všech rozchodů na Kubě jsme měli možnost se česky dočíst v časopisu Dráha.

Modelování úzkorozchodek 1:160

Modelovat úzkorozchodky v měřítku 1:160 umožnil nástup modelové velikosti Z (uvedena na trh v roce 1972). Tato zábava se postupně rozšířila mezi skalní modeláře jak v Evropě, tak v Severní Americe. V Japonsku, kde má většina tratí rozchod kapský, se rozchod bohužel zanedbává a vozidla se staví jednotně na 9 mm (ostatně ve zvětšeném měřítku 1:150).

Modely se většinou vyrábějí malosériově, šikovní modeláři si staví vlastní (a to je nějaká piplačka). Sériová výroba amerických nákladních vozů, kterou se zabývá firma Micro-Trains je naprostou výjimkou. Kolejivo se používá běžně od velikosti Z (ostatně kolejivo Z většiny výrobců lépe odpovídá velikosti Nm než opravdovému Zetku). Jednotně se používá spřáhlo Magne-Matic (provedení pro rozchod 6.5 mm). Běžné příslušenství je samozřejmě stejné jako u velikosti N. Část příslušenství je zvláštní - např. budova výtopny apod.

Základním dokumentem pro zájemce o modelování amerických úzkorozchodek je "Nn3 Manual", jehož již páté vydání vydal Ntrak. Tato útlá brožura (80 černobílých stran formátu podobného A4) obsahuje veškeré základní informace. Čerpal jsem z ní i při přípravě této stránky. Zájemcům ji mohu dodat, cena však nebude malá (jako u všeho spojeného s Nm). Počítejte s cca 680 Kč.

Přehled vybraných výrobců modelů ve velikosti Nm

Přehled je zpracován s ohledem na naše téma - tj. modely dle amerických předloh. Jediným velkosériovým výrobcem je firma Micro-Trains Line Company. Dále jsou různí výrobci malosérioví. Dominantní postavení mezi nimi má firma Aspenmodel Inc., pro niž modely vyrábí německá firma Westmodel (ta má také vlastní sortiment výrobků, ale podle evropských předloh). Dalším známým malosériovým výrobcem je Republic Locomotive Works, firma, která pracuje jen když to ostatní povinnosti dovolí, pak ale dokáže vyrobit takové zázraky, jako je model lokomotivy soustavy Shay. Malosériové lokomotivy nabízí i již zmíněná firma Micro-Trains. Jistě existují i další výrobci menšího významu.

Protože je velikost Nm u nás dosti málo známá, připomenu v tomto odstavci i nějaké neamerické výrobky. U nás jsou celkem snadno dostupné modely z produkce firmy Peco. Ta vyrábí dva typy malých parních lokomotiv (skříně k nasazení na pojezd Marklin) a dva typy nákladních vozů. Jsou to modely podle britských předloh (a tedy pravděpodobně v měřítku 1:148). Z evropských železnic existuje poměrně značné množství modelů švýcarských úzkorozchodek, snad se vyrábějí i nějaká vozidla harckých drah (Německo). Dále existuje řada modelů, u nichž byl úzký rozchod zapřen a jsou vyrobeny pro normální rozchod 9 mm. Sem patří mnoho japonských modelů a dále některé tramvaje, např. z produkce firmy Arnold. V dalším se ale opět vracíme k Americe.

Výrobce:

Sortiment:

Micro-Trains Line Co.

Několik typů nákladních vozů, podvozky (včetně osobních), dvojkolí, kolejivo Z. Malosériová výroba parních lokomotiv.

Aspenmodel

Malosériové parní lokomotivy, osobní i nákladní vozy a zvláštní vozidla. Špičkové modely vyráběné z mosazi za špičkové ceny. Hotové modely, stavebnice, různé typizované díly atd. Modely pro Aspenmodel vyrábí německá firma Westmodel.

Republic Locomotive Works

Malosériové parní (dokonce Shay) i motorové lokomotivy, osobní i nákladní vozy, budovy, díly a další příslušenství.

 

Pro velikost Nm doporučuji použít kolejivo velikosti Z

Většinu příslušenství najdete v běžném sortimentu velikosti N

Micro-Trains Line Company (MTL)

O této firmě, jejímž jsem autorizovaným prodejcem, jsem již napsal dosti na stránce o velikosti N a také na stránce o velikosti Z. Zbývá dodat, že velikost Nm je dalším a to nejmenším oborem její činnosti. První výrobky v této modelové velikosti byly dány na trh v květnu 1988. Do roku 1990 bylo postupně vyrobeno 6 typů vozů, ale pak se vývoj zpomalil a od té doby se sortiment obměňuje už jen barevnými mutacemi těchto původních výrobků. V roce 1997 byl sortiment doplněn o jeden typ parní lokomotivy (malosériová výroba), o dva roky později byla vyrobena druhá série těchto lokomotiv (s jinými čísly).

Dnes se novinky pro tuto modelovou velikost objevují velmi zřídka a obvykle se jedná jen o barevné varianty jediného typu vozu. Z hotových modelů jsou v nabídce jen zavřené vozy. Ostatní typy vozů jsou nabízeny buď v provedení bez povrchové úpravy (tj. bez nátěru a popisů), nebo vůbec. Z hlediska cenového jsou modely vozů celkem dostupné, ale ty lokomotivy... Produkci Micro-Trains Line ve velikosti Nm jsem věnoval několik samostatných stránek:

Úzkorozchodné parní lokomotivy MTL

Úzkorozchodné nákladní vozy MTL

Podvozky a příslušenství MTL pro úzký rozchod

Úzkorozchodný ceník MTL

Aspenmodel Inc.

Ceny hnacích vozidel od firmy Aspenmodel se pohybují v rozmezí 600-900 dolarů za hotový model nebo 130-600 dolarů za stavebnici (hodně záleží na tom, jestli je stavebnice včetně pojezdu a pohonu). Ceny stavebnic vozů začínají na 70 dolarech, hotové vozy stojí kolem 150 dolarů, sestavená rotační sněhová fréza s tendrem pak stojí asi 450 dolarů... Připomínám ještě, že jsou nabízena i speciální normálněrozchodná vozidla (tedy na rozchod 9 mm).

Republic Locomotive Works

Firma se složitou historií sahající k roku 1987. Vyrábí malosériově vozidla, budovy, obtisky a další příslušenství, dodává výrobky ostatních výrobců. V sortimentu jsou hotové modely i stavebnice. Nejjasnější hvězdou nabídky je lokomotiva soustavy Shay (v provedení pro normální i úzký rozchod). Hotová Shayka se prodávala na počátku roku 2001 za (prý pouhých) 800 dolarů...

Tudy se dostanete na stránku s odkazy, které Vás povedou:

- k výrobcům modelů rozchodu Nm

- k fandům modelařícím na rozchodu Nm

- na americké úzkorozchodné dráhy

Pozor! Nezapomeňte na nižší napájecí napětí rozchodu 6.5 mm!

nahoru
O velikosti N
modely ČSD
Evropské N
Britské N
Americké N
Kontejnery N
Automobily N
Peco
Kolejivo srovnání
Korkové lože
Ceník dvojkolí
Ouklice
Peklov
Kácov
Borkovice
Zababov
Podbrezová
Líšeň
Bujanov
UP & SF
Tramvaje N
Úzkokolejky Nm

Parní lokomotivy
Nákladní vozy
Příslušenství Nm
Úzký ceník
Lokomotivy Aspen

 

 

Home ] O velikosti N ] modely ČSD ] Evropské N ] Britské N ] Americké N ] Kontejnery N ] Automobily N ] Peco ] Kolejivo srovnání ] Korkové lože ] Ceník dvojkolí ] Ouklice ] Peklov ] Kácov ] Borkovice ] Zababov ] Podbrezová ] Líšeň ] Bujanov ] UP & SF ] Tramvaje N ] [ Úzkokolejky Nm ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.