g
Walthers

 

Modely budov Walthers Cornerstone

Pod značkou Cornerstone (Nárožní kámen) prodává firma Walthers řadu stavebnic budov, vhodných pro kolejiště velikostí N a H0. Kvalita provedení těchto modelů zhruba odpovídá tomu, co známe z modelů evropských výrobců, ostatně přinejmenším některé díly pro stavebnice Cornerstone se v Evropě vyrábějí.


Ukázky typického vzhledu krabiček se stavebnicemi Cornerstone. Obě zde vyobrazené stavebnice jsou níže popsány podrobněji.

Výrobní řada zahrnuje především drážní a průmyslové objekty, ale najdeme zde i typické stavby amerických měst. Budovy jsou určeny pro americká kolejiště, ale díly se vyrábějí v Evropě a některé stavebnice možná vznikly úpravou původně evropské stavby. To ale platí jen o části sortimentu, jiné stavebnice vyhlížejí veskrze americky. Nejvýznamnější částí sortimentu jsou průmyslové objekty. Ty vypadají po celém světě dost podobně a tak je lze s drobnými úpravami použít pro téměř jakékoliv kolejiště. Výhodou stavebnic Cornerstone oproti výrobkům mnohých jiných firem jsou to především rozměry staveb. Mnohé stavebnice průmyslových objektů, se kterými se setkáváme v našich modelářských obchodech, jsou totiž spíše než modelem jakousi karikaturou skutečného průmyslu, protože výrobci myslí na to, aby se toho na omezený prostor kolejišť vešlo co nejvíce. V Americe jsou ale běžnější větší kolejiště dioramatického typu a tak i stavby na ně umisťované mohou být co do rozměrů reálnější. V nabídce je například objekt betonového sila o půdorysu 15 x 20 cm, které je okolo 20 cm i vysoké a lze ještě dále rozšířit přidáním dalších obilných bunkrů. Rafinérie na půdorysu 21 x 13 cm sice není oproti skutečným předlohám příliš rozsáhlá, ale lze rozšířit spojením více stavebnic. Stavby se často tyčí do značné výšky, například důlní objekt New river je šestipodlažní, jiné průmyslové objekty běžně čtyřpodlažní. Všechny tyto objekty ovšem předstihují dvě stavebnice patřící mezi nejnovější výrobky - vysoká pec a válcovna. 

Další zajímavostí je, že ke stavebnicím jsou přikládány obtisky, aby bylo budovy možné dokončit věrohodnými nápisy. Ceny stavebnic jsou spíše vyšší, snad i vinou evropského podílu na jejich výrobě (a následného dvojího zdanění).

Firma Walthers vyrábí také celou řadu modelů znázorňujících kontejnerovou dopravu. Jsou to: nákladní vozy pro přepravu kontejnerů ve dvou vrstvách (v provedení jako jednotlivé čtyřnápravové vozy nebo jako vícedílné jednotky). Dále samotné kontejnery ve dvou různých provedeních a také kontejnerový jeřáb.


Ukázka provedení návodu ke stavebnici -  v tomto případě se jedná o nákladní terminál Water street. Vlevo dole je přes návod položen obtiskový aršík - podobný je přiložen k téměř všem stavebnicím.


Takto vypadá typická stavebnice (v tomto případě opět nákladní terminál Water street) po vysypání z krabičky. Kromě výlisků, které jsou na obrázku, obsahuje krabička ještě čirý výlisek pro zasklení oken, návod a obtiskový aršík.

Nyní již k popisům vybraných stavebnic. Některé budovy jsou popsány na zvláštní stránce (budovy depa), další jsou zde dole:

Přehled popsaných stavebnic:

č.kat. Walthers název poznámka
933-3201 nákladní terminál "Water street" popis zde dole
933-3202 rotunda "Union City" (šestimístná)  
933-3203 točna (bez pohonu) popis spolu s rotundou
933-3204 dvoumístná výtopna popis spolu s rotundou
933-3209 dva městské domy s obchody popis spolu s obchodní ulicí
933-3222 kontejnerový jeřáb  
933-3224 obchodní ulice II.  
933-3225 betonové silo ADM  
933-3226 přídavné bunkry k betonovému silu ADM popis spolu se silem
933-3245 ledárna a rampy pro plnění chladících vozů ledem popis zde dole

 

Nákladní terminál Water street

Typická americká nádražní stavba se skládá z dvoupodlažní kancelářské budovy a skladiště s rampou. Takto vypadala po desítky let centra nákladní dopravy mnoha menších amerických měst, zde se překládaly (hlavně menší) zásilky ze železnice na automobily a naopak. Po sestavení je ovšem vhodné stavbu patinovat, jinak nebude vypadat až tak pěkně, jako ta na obrázku - bude vypadat o stupeň umělohmotněji. Stavebnice je doplněna o bedny a sudy, vyobrazené postavičky k ní naopak nepatří. Půdorysné rozměry budovy vyplývají z obrázku.

 

Ledárna a rampy pro plnění chladících vozů ledem

Stavba velmi charakteristická pro americké železnice. Dopravci specializující se na provozování parku chladících vozů stavěli na strategicky volených místech takovéto ledárny. Protože se led do vozů doplňoval střešními násypkami, byly rampy pro rozvážení ledu do jednotlivých vozů jejich nezbytným doplňkem. I když se led jako chladící médium pro izotermické vozy používal i u nás, použitá technická řešení i organizace provozu byly velmi odlišné.

Stavebnice obsahuje budovu ledárny a dvě rampy pro doplňování ledu do vozů. Rampy je možné sestavit v provedení bez střechy, nebo včetně střechy, je možné je umístit ke dvěma kolejím, nebo spojit v jedinou dlouhou rampu. Stavebnice je doplněna obtisky a imitací bloků ledu. Půdorysné rozměry budovy vyplývají z obrázku.

Pěkné chladící vozy, které byste mohli přistavit k rampám ledárny, najdete v sortimentu Micro-Trains.

Sortiment stavebnic Cornerstone je (oproti např. lokomotivám nebo vozům) poměrně stálý a stavebnice lze prakticky kdykoliv objednat. Skladem je udržujeme spíše vyjímečně a ve zcela minimálních počtech.

Informace o aktuální nabídce stavebnic a o jejich cenách naleznete v ceníku amerických modelů velikosti N

nahoru
Micro-Trains
Intermountain
de Luxe innovations
Life-Like
Athearn
Atlas
Bachmann
Con-Cor
E-R Models
Kato
Model Power
PCM
Roundhouse
Walthers
Aspenmodel Inc.
Ceník Ameriky
Model roku USA

Kontejnerový vůz
Kontejnery
Kont. jeřáb
Depo
Silo
Město

 

 

Home ] Micro-Trains ] Intermountain ] de Luxe innovations ] Life-Like ] Athearn ] Atlas ] Bachmann ] Con-Cor ] E-R Models ] Kato ] Model Power ] PCM ] Roundhouse ] [ Walthers ] Aspenmodel Inc. ] Ceník Ameriky ] Model roku USA ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.