g
Výhybky

 

 

Výhybky

modelové kolejivo Atlas 1.5 mm (velikost N, rozchod 9 mm)

Přehled typů výhybek a jejich základní geometrie jsou na stránce o kolejivu Atlas 1.5 mm, zde se podíváme na výhybky detailněji a projdeme si (především na fotografiích) technické řešení jejich nejdůležitějších konstrukčních uzlů.

Všechny snímky na této stránce zachycují levou výhybku atlas 2050, kterážto posloužila jako vzorový představitel celé výhybkové soustavy Atlas 1.5 mm.


Levá výhybka Atlas 2050 s úhlem odbočení 11.5°. Délky pražců jsou stupňované "po americku".

všeobecně

Kolejnice jsou u těchto výhybek (stejně jako u ostatních kolejí této řady) přímo zalisovány do plastu pražcového roštu. Dnes se to tak dělá u většiny velkosériově vyráběných kolejí, protože nasouvání kolejnic do předem vylisovaného pražcového roštu je příliš pracné a prodražuje výrobu. Do plastu je zastříknuta také srdcovka a všechny elektrické propojky. Po vypadnutí z lisu se na výhybku dosazují jen pohyblivé díly - jazyky s přestavnou tyčí.

Výhybky mají celokovovou srdcovku. Prodávají se bez přestavníků. Jazyky nemají pružné zamykání v krajních polohách a pohybují se volně, spojené jen přestavnou tyčí. Délka pražců je stupňována "po americku".


Srdcovková část výhybky. Nahoře koncové očko kontaktu pro napájení srdcovky.

srdcovka

Srdce výhybek Atlas je tvořeno celokovovým odlitkem ze stříbřitě lesklého kovu. Srdcovka je vyrobena kvalitně a jedinou její vadou je maličko odlišná barva materiálu (ve srovnání s materiálem kolejnic). Srdcovka je bělejší a lesklejší a na nové výhybce tak trochu svítí. Srdcovka je elektricky izolovaná od všech navazujících kolejnic a vespod má připravený napájecí přívod. To je výhoda oproti např. výhybkám Peco, kde se musí ve většině situací za srdcovkou zřizovat izolované styky.


Detailní pohledy na srdcovku.


Výměnová část výhybky.

jazyky

Modelové výhybky mohou mít jazyky buďto z obrobeného kolejnicového profilu, nebo z plechového výlisku, nebo odlévané. První možnost je sice nejmodelovější, ale výrobně problematická, takže se u tovární výroby setkáváme spíše s ostatními možnostmi. Atlas vsadil na odlitky - jazyky jsou vyrobené ze stejného materiálu jako srdcovka. Z modelového hlediska vypadají velice hezky (až na drobný detail jejich připojení k přestavné tyči), ale mám jisté obavy o jejich provozní spolehlivost (při jízdě proti hrotu - viz níže).

Jazyky jsou čepové a propojkou jsou trvale elektricky spojeny jak s navazující kolejnicí (vedoucí k srdcovce) tak s kolejnicí ke které přiléhají. Ta má v tomto místě vybrání, do kterého špičky jazyků zapadají, aby bylo dosaženo plynulého (a spolehlivého) najíždění dvojkolí na jazyk. V blízkosti špičky vybíhá z jazyku plotna s kruhovým otvorem pro připojení k přestavné tyči. Tento obtížný detail je vzhledovým kazem snad všech výhybek, a ani firmě Atlas se ho nepodařilo vyřešit alespoň nenápadně (když už ne modelově).

Podíváme-li se na konkurenční řešení, vidíme, že výhybky Peco mají jazyky plechové, hned na první pohled méně modelové, ale zato pružné a ještě navíc s pružným zamykáním v obou krajních polohách. Tím je zajištěno bezvadné dolehnutí jazyka na kolejnici a tudíž i vysoká provozní spolehlivost. Odlévané jazyky na výhybkách Atlas jsou sice modelovější, ale také podstatně tužší a žádné zamykání nemají - to musí obstarat přestavník. Spolehlivost výhybek Atlas lze tedy v tomto směru podstatně ovlivnit správným výběrem a také správnou instalací přestavníku. Správný postup by měl vést ke srovnatelným výsledkům, ale výhybkám Peco stále zůstává přinejmenším ta výhoda, že při práci s nimi je podstatně obtížnější něco zkazit.


Výměnová část výhybky zespodu. Vlevo je vidět čepové uložení jazyků a propojka pro elektrické spojení jazyků s navazujícími kolejnicemi, vpravo způsob připojení špiček jazyků k přestavné tyči.


Připojení jazyků k přestavné tyči - tento detail se kdovíjak nepovedl, ale patřičná dávka patiny by to mohla spravit.


Větší detail téhož konstrukčního uzlu. Na snímku je také vidět, jak špičky jazyků zapadají do vybrání v kolejnicích. Kresba dřeva na pražcích je v tomto zvětšení už vyloženě odporná, ale při normálním, nezvětšením  pohledu si jí skoro nevšimnete. Zato upevňovadla kolejnic vypadají i v tomto zvětšení výborně.


Detail napojení jazyků na navazující kolejnice. Kolejnice na snímku sice nelícují úplně bezvadně, ale mělo by to stačit. Měděná elektrická propojka zde (možná trochu zbytečně) vykukuje. V tomto místě jsou jazyky čepově uloženy v pražcovém roštu.


Elektrické propojky na spodní straně výhybky. Snímek také ukazuje jedno řešení, typické snad pro všechny řady kolejiva Atlas: Prostor pro kolejnicové spojky je vytvořen vynecháním části pražců kolem konců kolejnic.

Elektrické propojky zajišťují vodivé spojení všech levých a všech pravých úseků kolejnic výhybky (s vyjímkou srdcovky). Propojky jsou zalisované do plastu, což poněkud komplikuje jejich přerušení v případě, že chceme zřídit izolovaný úsek. V době digitálního řízení modelové železnice ale těchto případů ubývá a tak to snad výrobci ani nemůžeme vyčítat. Srdcovku je třeba napájet přepínačem mechanicky napojeným na přestavník (jako u všech výhybek s vodivou srdcovkou).


Další pohled na prostor pro kolejnicové spojky na konci výhybky, tentokrát shora. Otvory v pražcích jsou nejspíš technologickou nutností pro zajištění správné polohy elektrických propojek při lisování výhybky. Výrazně nápadné jsou vinou zvětšení, při normálním pohledu jsou zanedbatelné. Navíc je možné je dále maskovat.

závěr

Přes řadu kritických postřehů, které jsem shromáždil na této stránce patří nové výhybky Atlas k tomu nejlepšímu, co je v oboru dostupné. Nedejte se odradit.

Informace o aktuální nabídce naleznete v ceníku kolejiva Atlas 1.5 mm.

nahoru
Výhybky
Ceník kolejiva

 

 

Home ] [ Výhybky ] Ceník kolejiva ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.