Kontejnery N

 

 

Kontejnerová doprava ve velikosti N

Kontejnery jsou jedním z mála dopravních prostředků, se kterým se můžete setkat po celém povrchu Zeměkoule, na souši i na vodě. Proto není divu, že neušly pozornosti modelářských firem. Výhodou je, že velká část kontejnerů volně obíhá po celé Zemi a tak, na rozdíl od lokomotiv a vozů vázaných na jednotlivé státy, příp. světadíly, je můžete využít pro kolejiště modelující současný provoz v kterékoliv části světa. O skutečných kontejnerech píšeme něco málo v jiné části stránek, zde se věnujeme modelům v měřítku 1 : 160.


Různé typy kontejnerů v podání firmy de Luxe innovations.

Alespoň jeden typ kontejneru a kontejnerového vozu má v sortimentu skoro každá větší modelářská firma. Přehledy známých (resp. zde popsaných) modelů najdete na této stránce o něco níže. Nejprve jsou uvedeny kontejnery, poté vozy (tříděné podle jednotlivých železničních oblastí) a nakonec další modely s tématem související (jeřáby a automobily). O žádném modelu kontejnerové lodi 1:160 bohužel nevím.

Kdo jako první přišel na trh s modelem kontejneru ve velikosti N a kdy to bylo bohužel netuším. V současnosti (2005) je jasnou jedničkou v tomto oboru americká firma de Luxe innovations, která má v sortimentu již sedm typů kontejnerů a další chystá.

Píšu zde zatím jen o "pravých" mezinárodních ISO kontejnerech. Ty se poznají tím, že mají normalizované rozměry a rohové stohovací prvky nahoře i dole. Kromě toho existují různé "vyměnitelné nástavby", které většinou mají rohové prvky jen dole a není je tedy možné stohovat, a jejich použití bývá i jinak omezeno. Také existovaly různé historické kontejnerové systémy. I tyto dopravní prostředky se již dočkaly svého modelu ve velikosti N - a tak - snad někdy příště...


Různé délky kontejnerů ze sortimentu de Luxe innovations. Ve skutečnosti i v modelu lze na snímku představené typy stohovat společně (shora dolů kontejnery délek 53, 48, 45 a 40 stop.

Průmyslově vyráběné modely kontejnerů ve velikosti N

Napsal jsem do tabulky všechny výrobky, na které jsem si zrovna vzpomněl, přehled ale zcela jistě není kompletní. Kontejnery různých výrobců se stejnými rozměry se mohou navzájem lišit provedením bočnic a dalšími detaily, což je zde specifikováno jen zčásti. Některé délky kontejnerů se používají jen v Severní Americe a na evropská kolejiště se nehodí.

typ: délka:

provedení:

výrobce:

použití:

1C, 1CC

20 stop

  Arnold, de Luxe Innovations, Micro-Trains, Piko, Roco vhodný všude

1B

30 stop

hladké stěny Arnold málo obvyklý typ
kotlový Arnold málo obvyklý typ

1A, 1AA

40 stop

  Arnold, de Luxe Innovations, Micro-Trains, Roco, Walthers vhodný všude
chladící de Luxe Innovations vhodný všude

1AAA

40 stop, vysoký

  de Luxe Innovations vhodný všude

-

45 stop

  de Luxe Innovations zvolna se šíří z USA do mezinárodní dopravy, u nás ho zatím běžně nepotkáte

-

48 stop

  Con-Cor, de Luxe Innovations, Walthers jen Severní Amerika

-

53 stop

  de Luxe Innovations jen Severní Amerika

Určitě dělají nějaké kontejnery i další evropští výrobci, nějaké kontejnery má také Kato či Grahamfarish, postupně je sem třeba připíšu.

Průmyslově vyráběné modely kontejnerových vozů ve velikosti N

1 - Evropa

 

řada

provedení:

výrobce:

poznámka:

Sgjs DB

  Arnold  

Modelů pro tuto tabulku by bylo více, ale já jsem rád, že jsem si připravil k termínu zřízení stránky alespoň tento jeden příklad. Také existují modely britských kontejnerových vozů.

2 - Severní Amerika

 

typ počet

provedení:

výrobce:

poznámka:

článků vrstev

plošinový vůz délky 27.2m

1 1 pro 2 čtyřicetistopé kontejnery Micro-Trains  

Gunderson Twinstack

5 2 pětičlánková jednotka de Luxe innovations lehký - bez nákladu jezdí špatně

Gunderson Maxi-Stack III

5 2 pětičlánková jednotka de Luxe innovations  

vůz Thrall

1,3,4,5 2 jednotlivý vůz nebo článková jednotka (tři, čtyři, nebo pět článků) Walthers  

kontejnerový vůz

1 2 čtyřnápravový vůz MDC Roundhouse lehký - bez nákladu jezdí špatně

Existuje ještě pár dalších vozů pro tuto tabulku, navíc v současnosti chystá nové typy Kato a de Luxe innovations.

 

3 - východní Asie

 

Kato vyrábí nějaké modely velice pozoruhodných japonských vozů.


I takto může být naložen americký kontejnerový vůz - ve spodní vrstvě dva krátké a nahoře jeden dlouhý kontejner (je jedno jestli s délkou 40, 45 nebo 48 stop). Krátké dvacetistopé kontejnery ale nikdy nesmějí být v horní vrstvě. (Model vozu Thrall od Waltherse.)

Stohování modelových kontejnerů

Upevňování kontejnerů na vozy a jejich stohování řeší výrobci různě. Zpočátku se často používalo řešení s magnetem ve spodní části kontejneru a kusem plechu na podlaze vozu. Později většina výrobců přešla k různě řešeným výstupkům v místech rohových stohovacích prvků. Na klanicových, nízkostěnných a také v kapsových vozech drží kontejnery dobře i bez úprav. Naopak zvláště palčivý je problém s horními kontejnery u vozů přepravujících je ve dvou vrstvách. Při modelovém provozu nestačí výstupky a magnety se nemají na plastových střechách dolních kontejnerů čeho držet. Možným řešením je kousek oboustranně lepící pásky, anebo rovnou lepidlo. Elegantním řešením je kontejnerové lepidlo de Luxe innovations.

Průmyslově vyráběné modely příslušenství ke kontejnerům ve velikosti N

 

popis:

výrobce:

použití:

kontejnerový jeřáb Walthers vhodný všude
silniční návěs na přepravu kontejnerů de Luxe innovations vhodný všude
kontejnerové lepidlo de Luxe innovations vhodné všude

 

Modely kontejnerových překladišť na kolejištích

Zajímavé, leč prostorově náročné téma, navíc velmi související se silniční dopravou (to mnohé skalní příznivce železnic může odradit). Na kolejištích popisovaných na těchto stránkách najdeme jediné menší překladiště v Peklově, ale na dosud dodaných fotografiích toho z něj není mnoho vidět.

Kontejnery a související zařízení (kromě vozů) najdete v ceníku kontejnerů, ostatní výrobky (včetně kontejnerových vozů) v ceníku amerických modelů velikosti N nebo v ceníku evropských modelů velikosti N.

nahoru
O velikosti N
modely ČSD
Evropské N
Britské N
Americké N
Kontejnery N
Automobily N
Peco
Kolejivo srovnání
Korkové lože
Ceník dvojkolí
Ouklice
Peklov
Kácov
Borkovice
Zababov
Podbrezová
Líšeň
Bujanov
UP & SF
Tramvaje N
Úzkokolejky Nm

Ceník kontejnerů

 

 

Home ] O velikosti N ] modely ČSD ] Evropské N ] Britské N ] Americké N ] [ Kontejnery N ] Automobily N ] Peco ] Kolejivo srovnání ] Korkové lože ] Ceník dvojkolí ] Ouklice ] Peklov ] Kácov ] Borkovice ] Zababov ] Podbrezová ] Líšeň ] Bujanov ] UP & SF ] Tramvaje N ] Úzkokolejky Nm ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.