Korkové lože

 

 

Korkové kolejové lože Midwest

Korkové kolejové lože pro velikost N dodává firma Midwest. V sortimentu jsou přířezy délky 914 mm, hotové lože pro výhybky a desky pro vyplnění větších ploch (stanice). Lože Midwest je zhotoveno z plastikorku, materiálu složeného z drceného korku s příměsí plastového pojiva. Tloušťka korkového lože pro velikost N činí 3 mm. Pásy korkového kolejového lože jsou dodávány v balení po 25 kusech, ale je možné je objednávat i jednotlivě.

Pásy jsou dodávány s obdélníkovým průřezem a šikmým nakrojením uprostřed (jak to vypadá ukazuje obrázek zde). Obě poloviny je třeba před použitím odtrhnout od sebe a opět k sobě přiložit obráceně - šikmé okraje patří na vnější strany, kolmé do osy koleje. Na první pohled to vypadá jako zvýšení pracnosti při pokládání korku, ale je to velice výhodné. Při lepení první poloviny totiž můžeme pokládat lože přesně podle předem narýsované osy koleje a druhou polovinu pak jednoduše přilepíme nadoraz k té první. Navíc se tím zjednodušuje ohýbání korkového lože do prudších poloměrů. Tam kde by se celistvé lože již mohlo trhat, nebo vybočovat a dělat boule, se snáze umístí dvě poloviční lože. Další výhodou je příprava lože ve zhlaví stanic. Obě poloviny jednoduše odbočí od sebe podle tvaru zhlaví a plochu mezi nimi vyplníme deskovým korkem. V tomto případě se ale také nabízí využít další výrobek - tvarové lože pro výhybky (viz níže). O práci s korkovým ložem se více píše na samostatné stránce.


Korkové kolejové lože Midwest pro velikost N s kolejí Peco. Obě poloviny lože jsou již k sobě přiloženy ve výsledné poloze.


Tvarové korkové lože pro výhybky se dodává v balení obsahujícím jedno lože pravé a jedno levé.

Tvarové korkové lože pro výhybky může dále zjednodušit práci při pokládce korku. Je vyrobeno z jediného kusu, triky s dělením lože v ose koleje by tu nepřinesly žádnou výhodu. Pokud máte přestavník skrytý pod deskou, nezapomeňte na otvor pro přestavovací táhlo. Je tu ale malý háček, lože je navrženo pro úhel odbočení 15°. Tento úhel je použit u základních výhybek řady výrobců. Modeláři ale často pracují s výhybkami štíhlejšími, například doporučované výhybky Peco mají úhel odbočení 10°. Lze se s tím celkem snadno vypořádat, jak ukazují obrázky dole, ale ve většině případů tím vzniká odpad a to je škoda. Třeba bude jednou v nabídce i lože pro jiné úhly.


Desetistupňová výhybka Peco na patnáctistupňovém korkovém loži nevypadá příliš dobře. Jedna možnost nápravy je seříznout lože po straně na menší úhel. Jednodušší je ale postupovat podle dalšího obrázku.


Jednodušší je vysunout výhybku na traťové lože a umístit ji tak, aby spočívala jen na úseku lože rozevřeném do úhlu odpovídajícího úhlu výhybky. Pokud odbočující kolej pokračuje obloukem, využijeme i nejširší část lože, pokud pokračuje přímo, stává se z nejširší části výhybkového lože bohužel odpad. Na tomto obrázku je výhybka Peco s malým poloměrem odbočení.


Tatáž situace při použití výhybky se středním poloměrem odbočení. Šlo by to udělat i se štíhlou.

Tyto výrobky si můžete objednat podle ceníku kolejového korkového lože, který je společný pro všechny modelové velikosti.

nahoru
O velikosti N
modely ČSD
Evropské N
Britské N
Americké N
Kontejnery N
Automobily N
Peco
Kolejivo srovnání
Korkové lože
Ceník dvojkolí
Ouklice
Peklov
Kácov
Borkovice
Zababov
Podbrezová
Líšeň
Bujanov
UP & SF
Tramvaje N
Úzkokolejky Nm

Práce s korkem
Ceník korku

 

 

Home ] O velikosti N ] modely ČSD ] Evropské N ] Britské N ] Americké N ] Kontejnery N ] Automobily N ] Peco ] Kolejivo srovnání ] [ Korkové lože ] Ceník dvojkolí ] Ouklice ] Peklov ] Kácov ] Borkovice ] Zababov ] Podbrezová ] Líšeň ] Bujanov ] UP & SF ] Tramvaje N ] Úzkokolejky Nm ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.