g
Roundhouse

 

 

Model Die Casting (MDC, Roundhouse)

Firma Model Die Casting je mnoha příznivcům modelové železnice známa spíše pod svojí obchodní značkou Roundhouse (tj. rotunda). Dlouhá léta byly pod touto značkou nabízeny pouze americké nákladní vozy (typicky v podobě rychlostavebnic), v posledních letech sortiment obohatily též podobně zpracované modely dřevěných osobní vozů z nejstaršího období. Nejnovějším přírůstkem v nabídce firmy pak byla parní lokomotiva. Po zániku značky, ke kterému došlo v roce 2004 převzala sortiment MDC firma Athearn.

Pro stránky jsem zpracoval popis jediného modelu MDC:

lokomotiva - typ výroba od roku poznámka
parní F-1 NP (2-8-0 Consolidation) 2001 nyní Athearn

 

Z historie firmy

Počátek firmy Model Die Casting najdeme v roce 1938. Tehdy si dva muzikanti z kapel Boba a Binga Crosbyových otevřeli v Hollywoodu modelářský obchod s názvem The Roundhouse (rotunda). Kvůli hraní na něj neměli čas a tak ho po roce prodali svému zaměstnanci. Ani ten si nevedl dobře, a tak předal obchod dvojici pracovníků co tam původně byli zaměstnaní jen na částečný úvazek (jedním z nich byl C. H. Menteer).

Tito dva noví majitelé si již věděli rady a brzy získali řadu zakázek, především na stavbu zákaznických modelů. Nejzajímavější byly zakázky pro film, například modely vozidel pro film Union Pacific. V roce 1939 začali vyrábět svoji první stavebnici - model posunovací tříspřežky. Za války byla výroba přerušena, ale hned po jejím skončení byli do podniku přibráni další dva partneři a výroba byla obnovena. Firma nově nesla název Model Die Casting Co. (die casting = odlévání z kovu), ale obchodní značka Roundhouse byla ponechána a výrobky jí byly i nadále označovány.

Začaly se vyrábět nové nákladní vozy velikosti H0 (pochopitelně z kovu) a také další lokomotivy. Výroba se několikrát stěhovala, podle toho jak firma rostla. Do roku 1956 C. H. Menteer vykoupil podíly ostatních společníků a stal se jediným vlastníkem MDC. V 60. letech rozvoj plastikářských technologií nahradil mnohé kovové díly plastovými, ale název firmy už zůstal (alespoň rámy vozů zůstaly většinou i nadále kovové). Přišlo mnoho dalších novinek, mezi nimi v 70. letech i velmi vydařený model lokomotivy soustavy Shay (stále velikost H0). Výrobní program se postupně rozšířil i o velikosti N (od roku 1979) a G (IIm - od konce 80. let).

nástup velikosti N

Výroba modelové velikosti N začala v roce 1979 uvedením prvních nákladních vozů. Zpočátku byly prodávány v sestaveném stavu, později již jenom jako rychlostavebnice. O vozy byl velký zájem, postupně bylo vyrobeno více než 20 různých typů. Od roku 1996 k nim přibyla též řada historických dřevěných osobních vozů Overton. O dva roky později bylo zavedeno modelové spřáhlo MDC, které je levnou alternativou spřáhel Magne-Matic (MDC nemá magnetické rozpojování). Od roku 1999 se vozy velikosti N začaly znovu prodávat i jako sestavené. V roce 2001 byl uveden první model lokomotivy (parní lokomotiva F-1 Northern Pacific) a další parní lokomotiva se připravovala do výroby (na konec roku 2003). Patrně však již nestihla být uvedena na trh.

zánik MDC

Clerence Menteer byl prezidentem firmy více než 60 let a změnu vlastníka tedy bylo možné očekávat. Přesto bylo překvapením, když v polovině roku 2004 přišla zpráva, že MDC byla prodána firmě Horizon Hobby Inc., která o něco dříve koupila i firmu Athearn. Ve velikosti H0 budou i nadále modely starších (předválečných) vozidel prodávány pod značkou Roundhouse (přepracované modely v graficky přepracovaných krabičkách). Ve velikosti N budou všechny výrobky převedeny pod značku Athearn (to je trochu zvláštní, protože Athearn byl tradiční výrobce H0 a ve velikosti N nemá žádnou tradici). Jinak ale lze spojení obou firem chápat i jako vyvrcholení jejich dlouholeté spolupráce. Na počátku roku 2005 se již některé původní modely MDC prodávají pod novou značkou.

Informace o aktuální nabídce lokomotiv a o jejich cenách naleznete v ceníku amerických modelů velikosti N.

 

nahoru
Micro-Trains
Intermountain
de Luxe innovations
Life-Like
Athearn
Atlas
Bachmann
Con-Cor
E-R Models
Kato
Model Power
PCM
Roundhouse
Walthers
Aspenmodel Inc.
Ceník Ameriky
Model roku USA

2-8-0

 

 

Home ] Micro-Trains ] Intermountain ] de Luxe innovations ] Life-Like ] Athearn ] Atlas ] Bachmann ] Con-Cor ] E-R Models ] Kato ] Model Power ] PCM ] [ Roundhouse ] Walthers ] Aspenmodel Inc. ] Ceník Ameriky ] Model roku USA ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.