g
Levé - pravé

 

 

Smysl lodních šroubů

konvence a rozlišování pravých a levých šroubů Raboesch

Při výběru lodního šroubu je třeba správně určit jeho smysl - tj. jestli je pravotočivý, nebo levotočivý. Lodní šroub je pravotočivý, pokud má stoupání jeho lopatek stejný smysl, jako stoupání závitu každého jiného pravého šroubu (třeba šroubu, který slouží jako spojovací materiál).

Pozor: změna konvence na určování smyslu lodních šroubů od 1.7.2019

Až do poloviny roku 2019 zde platila opačná konvence, kterou kdysi zavedl výrobce (Raboesch), náš dodavatel. Nebyl to úplně dobrý nápad, ale dlouho se ho drželi a až před časem to otočili. Já to nyní otáčím také, jen s jistým zpožděním za nimi. Po změně mají lodní šrouby stejná katalogová čísla a stejné popisy výrobku, ale pod tímto stejným označením je zabalen lodní šroub s fyzicky opačným stoupáním, než dříve. Doprodávané šrouby ze starých zásob mají tedy opačný popis (náš prodej se zde řídí přednostně fyzickou podobou prodávaného a před odesláním smysl šroubů kontrolujeme podle nově platné konvence).

volba smyslu šroubu

Všechny lodní šrouby Raboesch, i navazující hřídele mají pouze pravé upevňovací závity. Levý lodní šroub připevněný na hřídeli pomocí pravého závitu má při jízdě lodi dopředu tendenci se utahovat (funkční šroubovice má opačné stoupání než spojovací šroubovice). Chcete-li si sestavu takto pojistit, volte levý lodní šroub. (Fakticky je ale nutné, aby byl lodní šroub připevněn dost důkladně, aby nebylo potřeba na toto spoléhat.) Přednostně se tedy řiďte modelovou předlohou. U lodí s více hřídeli ani není jiná možnost než použít oba smysly.

levé šrouby

pravé šrouby

nahoru
Levé - pravé
Dvoulisté A-145
Dvoulisté C-154
Třílisté A-146
Třílisté C-160
Třílisté D-156
Třílisté D-162
Čtyřlisté A-147
Čtyřlisté A-149
Čtyřlisté B-158
Čtyřlisté C-170
Čtyřlisté D-174
Pětilisté A-148
Pětilisté A-181
Pětilisté C-168
Pětilisté C-183
Šestilisté B-172
Sedmilisté B-185
Sedmilisté B-179

 

 

Home ] [ Levé - pravé ] Dvoulisté A-145 ] Dvoulisté C-154 ] Třílisté A-146 ] Třílisté C-160 ] Třílisté D-156 ] Třílisté D-162 ] Čtyřlisté A-147 ] Čtyřlisté A-149 ] Čtyřlisté B-158 ] Čtyřlisté C-170 ] Čtyřlisté D-174 ] Pětilisté A-148 ] Pětilisté A-181 ] Pětilisté C-168 ] Pětilisté C-183 ] Šestilisté B-172 ] Sedmilisté B-185 ] Sedmilisté B-179 ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.