g
Přestavník

 

 

Přestavník s paměťovým drátkem

Dlouhá léta byli modeláři při využívání paměťového drátku odkázáni na vlastní šikovnost a fantazii, ale od přelomu let 2007 a 2008 přichází do prodeje hotový přestavník. Vyrábí ho firma A.Q.Term s mírnou podporou mojí maličkosti (distribuci zajišťujeme společně).

Přestavník pracuje s napájecím napětím 5V (poskytne vám ho například vyřazený počítačový zdroj) a kromě vlastního pohonu obsahuje ještě některé další funkce - především vývody pro napájení srdcovky a jazyků výhybky. Přestavník je určen ke spodní montáži (pod desku), připevňuje se dvěma šroubky. Je navržen pro tloušťku desky kolem 15 mm, při této tloušťce má zdvih asi 2.5 mm. Pokud máte desku tenčí, přestavník prostě podložíte. Tloušťkou desky (resp. podložení), můžete měnit velikost pracovního zdvihu (větší tloušťka - větší zdvih - menší síla).


Dva přestavníky - horní je v pohledu bočním, dolní při pohledu zespodu. Vlevo svorky pro připojení napájecího napětí, vpravo vratná pružina, středem se podélně táhne tenoučký paměťový drát. Nahoru vyčnívá přestavovací trn - ten si případně zkrátíte podle potřeby. Bílé svorky zhruba uprostřed délky jsou pro napájení jazyků a srdcovky (na jeden konektor musíte přivést trakční proud z koleje, na druhém jsou pak výstupy na jazyky).

Při úvahách o použití tohoto přestavníku je třeba mít na paměti, že se za normálních okolností montuje kolmo na osu koleje. Není sice příliš prostorově náročný, ale v situacích, kdy jsou na kraji desky dvě výhybky vedle sebe (např. pro dvojitou kolejovou spojku) se do těžkostí dostat můžete. Půdorysné rozměry přestavníku jsou: šířka 23 mm a délka 150 mm (z toho 20 mm na jednu stranu od osy přestavovacího trnu a 130 mm na druhou). Na výšku zabírá asi 15 mm (bez uvažování přestavovacího trnu a bez připojení konektorů k napájení jazyků).

S přestavníkem využijete všechny výhody paměťového drátku - pomalý chod a bezhlučný provoz. Zachovává ale také známou nevýhodu - v jedné poloze je přestavník trvale pod proudem. Dbejte při návrhu kolejiště na to, aby byl přestavník pod proudem v té poloze, která se v provozu používá po kratší dobu. Pokud máte kolejiště na půdě, ve sklepě, nebo v jiné nevytápěné místnosti, tak chraňte přestavník před proudícím vzduchem. Mohlo by se stát, že bude příliš ochlazovaný a nebude dosahovat plného zdvihu. Více podrobností najdete v návodu, který je k přestavníku přiložen a který si navíc můžete nezávazně stáhnout ve formátu pdf.

O tematice přestavníků píšeme také v souvislosti s výrobky Peco - přestavníky Peco mají klasický elektromagnetický pohon.

Přestavník se dodává v hotové podobě, nebo jako stavebnice. Ceny najdete v ceníku tvarové paměti.

nahoru
Zkušenosti
Ceník Memwire
Přestavník
Začátky

 

 

Home ] Zkušenosti ] Ceník Memwire ] [ Přestavník ] Začátky ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.