Příslušenství Z

 

 

Micro-Trains Line Company, jejímž jsme autorizovaným prodejcem je jedním ze dvou velkých světových výrobců modelové železnice ve velikosti Z. Kromě výhybek dodává veškerý sortiment a to podle severoamerických předloh. 

 

Podvozky

Vozy amerických železnic jsou až na nemnoho vyjímek čtyřnápravové. Nákladní vozy mají podvozek jednotné konstrukce, kterému u nás říkáme podvozek typu diamond. Američané rozlišují řadu provedení tohoto podvozku mezi nimiž je i podvozek který se opravdu jmenuje Diamond. Čtyři nejběžnější typy jednotného nákladního podvozku jsou v nabídce Micro-Trains. To umožňuje, aby modely byly vybaveny historicky správným podvozkem a modelová věrnost tak může být dodržena bez zbytečných kompromisů. Podvozky jsou dodávány buďto bez spřáhel (pro vozy, které mají spřáhlo na hlavním rámu), nebo se spřáhlem Magne-Matic. Pro osobní vozy Z se používá dvounápravový podvozek č.kat. 904 uvedený mezi úzkorozchodnými podvozky.

Dvojkolí

Dvojkolí rozchodu 6.5 mm jsou určena pro vozy velikostí Z a Nm, ale ocení je i příznivci úzkorozchodek k větším měřítkům. Dvojkolí jsou vyrobena z kvalitního plastu. Při použití magnetů jako rozpojovačů spřáhel Magne-Matic je důležité, aby dvojkolí nebyla magnetická. 

Spřáhla

Spřáhla Magne-Matic jednak výborně modelují automatické spřáhlo skutečné železnice, jednak nabízejí zajímavé možnosti v modelovém provozu (viz kapitola rozpojovače). Stejný typ spřáhla Magne-Matic se používá pro velikosti Z a Nm (Nn3), zatímco pro velikost N jsou určena spřáhla větší. V nabídce jsou i klasická spřáhla Z, kompatibilní se spřáhly firmy Märklin. Podrobněji o spřáhlech zde.

Rozpojovače

Při provozu se spřáhly Magne-Matic jako rozpojovač postačí správně polarizovaný permanentní magnet umístěný v koleji (může být na pražcích i pod pražci). Při průjezdu soupravy nad rozpojovačem se spřáhla rozvírají, ale dokud je v soupravě tah (působený jízdními odpory atd.), zůstávají vozy spojeny. Rovněž při sunutí soupravy přes rozpojovač zůstane tato spojená pokud v ní nedojde k rázům. Nesmíme tedy měnit směr jízdy v době kdy jsou některá spřáhla v prostoru rozpojovače. Pokud tak učiníme, spřáhla nad rozpojovačem se rozpojí a souprava může odjet bez odpojené části. Pokud najede zpět na odvěšenou část (a k setkání spřáhel obou vlakových dílů nastane v prostoru rozpojovače), pak se spřáhla nespojí ale jen zaklesnou, takže je možné odvěšené vozy odsunout na libovolné místo a tam je (již bez dalšího rozpojovače) nechat stát. Obrázek rozpojovače je na stránce o spřáhlech, ceny v ceníku spřáhel.

 

nahoru
Lokomotivy
Nákladní vozy
Osobní vozy
Spřáhla M-M
Kolejivo Z
Příslušenství Z

Vodárna
Ceník příslušenství

 

 

Home ] Lokomotivy ] Nákladní vozy ] Osobní vozy ] Spřáhla M-M ] Kolejivo Z ] [ Příslušenství Z ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.