Korkové lože

 

 

Korkové kolejové lože TT

Oblíbený materiál našich železničních modelářů není a hned tak nebude (to se týká jen velikosti TT). Výrobek který jsme si nechávali dělat u známého českého zpracovatele korku (aby byla zaplněna mezera v nabídce Midwest) je vyprodaný. Poté co jsem rok a půl po dodavateli papouškoval že "zeptejte se za týden" a " je to skoro hotové", jsem ztratil naději a nadále s tímto dodavatelem nepočítám (zázraky samozřejmě nelze zcela vyloučit). Než najdeme dodavatele nového, bude to jistě nějaký čas trvat, ale korek TT rozhodně chceme do budoucna modelářům opět dodávat. Pravděpodobně to budeme nakonec vyrábět sami...

Korkové kolejové lože pro velikost TT dodávám na trh pod vlastním jménem. K dispozici jsou korkové přířezy pod koleje a v omezené míře také desky (další výrobky se zatím nepřipravují). Pásy pod koleje se vyrábějí v délce 800 mm, tj. stejně dlouhé jako naše tvarovatelné koleje. Vyrábějí se ve dvou provedeních lišících se použitým materiálem - jsou buďto z korku nebo z plastikorku. Tloušťka korkového lože pro velikost TT činí 3 mm. (Připravuje se podrobnější příspěvek proč má lože právě takové rozměry, jaké má). O práci s korkovým ložem se více píše na samostatné stránce (sice je to stránka pro velikost N, ale ono je to u korku skoro stejné). Ceny korku jsou zde.


Korkové kolejové lože TT - vlevo v provedení z drceného přírodního korku (Lit 77-10), vpravo v provedení z plastikorku (Lit 77-12).

Pásy TT jsou dodávány přímo ve výsledné podobě (na rozdíl od velikostí N a H0, kde má lože Midwest obdélníkový průřez a musí se nejprve podélně roztrhnout a pak teprve složit do výsledného tvaru) a mají podélné nakrojení uprostřed šířky (v ose koleje). Nakrojení využijete zejména při ohybání lože do menších poloměrů (tam kde by se celistvé lože již mohlo trhat, nebo vybočovat a dělat boule, se snáze tvarují dvě jeho poloviny) a také při stavbě vícekolejné trati, stanice, nebo při pokládání výhybky (viz obrázek zcela dole). Lepení korku po polovinách má i jiné výhody: při lepení první poloviny totiž můžeme pokládat lože přesně podle předem narýsované osy koleje a druhou polovinu pak jednoduše přilepíme nadoraz k té první.


Plastikorkové lože Lit 77-12 s tvarovatelnou kolejí (Lit 70-10). Je zde vidět, že výrobek má přímo výsledný modelový tvar. Naopak nakrojení uprostřed šířky je na snímku sotva postřehnutelné. Plastikorková deska je tvořena drceným korkem s plastovou příměsí.


Totéž při pohledu shora.


Ještě jednou totéž, ale tentokrát v provedení z korku bez příměsí (Lit 77-10).


Podélné nakrojení umožňuje bez jakýchkoliv nástrojů roztrhnout kolejové lože na dvě poloviny. Způsobem naznačeným na obrázku vytvoříme korkové lože pro jednotlivou výhybku i pro celé staniční zhlaví. Plochu mezi oběma polovinami vyplníme pomocí korkových desek.

Korkové desky

Pro stavbu vícekolejné trati nebo staniční pláně je potřeba plochu mezi oběma polovinami standardního korkového lože (umístěnými na krajích) nějak vyplnit. Pro tento účel dodáváme korkové desky stejné tloušťky 3 mm a stejného provedení. Desky mají formát přibližně 610 x 110 mm. Tyto rozměry se mohou kus od kusu trochu lišit, okraje nemusí být perfektně rovné. Desky jsou v podélném směru nakrojeny 40 mm od jednoho kraje pro usnadnění stavby dvoukolejné trati s osovou vzdáleností kolejí 40 mm. To odpovídá skutečné vzdálenosti kolejí 4.8 m, což je sice hodně, ale většina výrobců kolejiva používá ještě větší (a ještě méně modelové) míry.

Tyto výrobky si můžete objednat podle ceníku kolejového korkového lože, který je společný pro všechny modelové velikosti.

nahoru
Tvarovatelné kol.
Koleje
Korkové lože
Ceník

 

 

Home ] Tvarovatelné kol. ] Koleje ] [ Korkové lože ] Ceník ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.