Třebovice

 

 

Trať přes třebovické sedlo

Soubor fotografií dokumentující především přestavbu tratě probíhající v roce 2005

Větší množství fotografií z traťového úseku Třebovice - Rudoltice je rozděleno podle místa pořízení na níže uvedené stránky. Na této stránce je ponecháno jen několik obrázků ze stanice Třebovice.

stoupání od Třebovic (k tunelu i mimo tunel)

starý tunel

nový tunel

viadukt u třebovického tunelu

stoupání od Rudoltic

stanice Třebovice


Na vjezdu do Třebovic se mění nejen kolejiště, ale zmizel i cihlový viadukt. Foto Aleš Filip, 15.4.2005.

Ještě více fotografií

Zakládání nástupišť ve vytrhané sudé skupině.

2.6.2005

Petr Litomyský

Práce v sudé skupině.

2.6.2005

Petr Litomyský

Betonování nového mostu na rudoltickém zhlaví.

2.6.2005

Petr Litomyský

nahoru
Vozidla ČSD
Pao
Třebovice
Hrabovka
Podbrezová
O pražcích a tak
Zarážedlo
Samočinná spřáhla
Kontejnery
RoadRailer
Shay
Americké dráhy
Lokomotivy USA
Vozy USA
Superliner
Bez dráhy

trať u Třebovic
starý tunel
nový tunel
viadukt
trať u Rudoltic

 

 

Home ] Vozidla ČSD ] Pao ] [ Třebovice ] Hrabovka ] Podbrezová ] O pražcích a tak ] Zarážedlo ] Samočinná spřáhla ] Kontejnery ] RoadRailer ] Shay ] Americké dráhy ] Lokomotivy USA ] Vozy USA ] Superliner ] Bez dráhy ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.