Raboesch

 

Maquett

materiály pro modeláře - především plastové

Jsem distributorem firmy značky Maquett v České republice

Raboesch Models BV je holandský modelářský výrobce, který dodává dva různé, úzce specializované sortimenty. Jednak jsou to plastové profily, desky a další konstrukční modelářské materiály. Dále jsou to lodní šrouby a další díly pohonu modelů lodí (např. příčné pohony, lodní hřídele, klouby, kormidla). Původně bylo vše nabízeno pod značkou Raboesch, od jisté doby jsou materiály formálně převedeny pod značku Maquett.

Pod značku Maquett tedy najdeme především plastové profily a desky, ale také kovové mřížky a pletiva a některé další všeobecně použitelné polotovary. Sortiment Maquett nadále patří firmě Raboesch Models BV, ale je nabízen odděleně, vychází pro něj dokonce samostatný tištěný katalog. Původní značka Raboesch se nyní používá jen pro modely lodí a jejich příslušenství.


Pro každý sortiment je vydáván zvláštní katalog. (Ve skutečnosti jsou spojeny do jednoho sešitu, který se dá číst z obou stran.)

Vrátíme-li se k plastovým profilům, je potřeba upozornit na několik rozdílů, kterými se výrobky Raboesch odlišují od (u nás známějších) profilů Evergreen. Prvním důležitým rozdílem je, že Raboesch nepoužívá jako materiál pro profily klasický polystyrén, ale "složitější" kopolymer ASA, pro který zavádí vlastní obchodní název superstyrén. Tím jsou zajištěny o něco lepší vlastnosti z hlediska mechanické pevnosti, tepelné odolnosti a především z hlediska stárnutí plastu (způsobeného ultrafialovým zářením), přitom způsob zpracování (včetně používaných lepidel) je pro modeláře stejný, jako u klasického PS. To se týká bílých profilů, pro průhledné profily a desky pak Raboesch používá i některé další plasty. Dalším důležitým rozdílem je, že profily Raboesch jsou (pochopitelně) stupňovány v metrické řadě. No, a možná nejdůležitějším rozdílem je to, že Raboesch nabízí některé tvary profilů, které evergreen vůbec nenabízí. Právě na tyto profily jsem dal důraz při zahájení zastoupení značky Raboesch u nás. Postupně ale doplňujeme i ostatní sortiment.

Český katalog profilů Raboesch je dostupný ve formátu pdf ve dvou verzích - základní katalog (obsahuje jen krátké profily a malé desky) a úplný katalog (ten je včetně metrových profilů a velkých desek). Nabídka jednotlivých typů profilů je také dostupná zde na stránkách, vyberte si na rozcestníku materiálů podle tvaru požadovaného profilu (pokud je stejný tvar také v nabídce Evergreen, jsou profily od obou firem nabízeny na společné stránce). Příslušné ikony vypadají například takto:

Žádanější profily udržujeme skladem ve stovkách kusů, ale i od položek, které uvádíme jako "na objednávku" máme k dispozici alespoň několik kousků pro případ naléhavé objednávky.


Profily Raboesch vyrovnané v prodejném stojanu č.kat. Rab 400-88.

cenové kategorie

Další odlišnost oproti Evergreenu je způsob prodeje. Profily nejsou napytlíkované na jednotnou cenu, ale prodávají se jednotlivě. Aby se přitom prodej extrémně nekomplikoval, je i zde zavedeno několik základních cen a výrobky jsou rozděleny do cenových kategorií, snadno rozpoznatelných podle barevné značky, která je na jednom konci každého profilu. Zvláštní kategorie je pro průhledné profily (ty nejsou značené), jen u desek je to složitější.

délka 330 mm barevné značení délka 1000 mm poznámka
cenová kategorie cena cenová kategorie cena
A3 16 Kč bílá A1 46 Kč kategorie pro bílé profily
B3 18 Kč červená B1 52
C3 20 modrá C1 56 Kč
D3 22 Kč zelená D1 68 Kč
E3 26 Kč žlutá E1 80 Kč
F3 30 černá F1 90
G3 34 hnědá G1 96 Kč
H3 38 oranžová H1 104 Kč
    šedá I1 120 Kč
P3 30 Kč žádné     kategorie pro průhledné profily
Q3 34 Kč žádné    
DES různé ceny žádné     (ne)kategorie pro desky

katalogová čísla

Původní katalogová čísla Raboesch mají poměrně komplikovaný tvar (zbytečně). Protože předpokládám, že prodej těchto profilů bude v ČR významný, tak jsem je pro naše použití zjednodušil. Budete-li pracovat s původními materiály Raboesch, je užitečné znát jednoduchý převod mezi oběma čísly (vlevo původní číslo Raboesch, vpravo naše číslo, tučně jsou zvýrazněny použité znaky). Takto to platí pro profily délky 330 mm:

Raboesch 422-53/3    -    Rab 2253

A takto pro profily délky 1000 mm (v tomto případě je číslo téměř beze změny):

Raboesch 422-53    -    Rab 42253

U desek je to udělané takhle:

Raboesch 601-01    -    Rab 6101    nebo    Raboesch 651-01    -    Rab 7101

U ostatních výrobků (lodní šrouby a pohony) jsou v našich materiálech stejná katalogová čísla jako v katalogu Raboesch.

Sortiment Raboesch dodáváme maloobchodně i velkoobchodně.

Prodej je podporován dodávkami prodejních stojanů. Další všeobecné informace pro obchodníky jsou zde.

nahoru
Plasty
Mosaz
Pakfong
Měď
Fosforbronz
Hliník
Nerez
Uhlík
Dřevo
Profily - přehled
Šroubky a díly
Evergreen
Raboesch
MBS
Mosaz Ms
K&S
Albion Alloys
Midwest
Proedge
Modelcraft
Leptané plechy
Obtisky
Tvarová paměť

Stojany
Pletivo plastové
Pletivo kovové
Plechy děrované
Tahokov
Spojovací profily

 

 

Home ] Plasty ] Mosaz ] Pakfong ] Měď ] Fosforbronz ] Hliník ] Nerez ] Uhlík ] Dřevo ] Profily - přehled ] Šroubky a díly ] Evergreen ] [ Raboesch ] MBS ] Mosaz Ms ] K&S ] Albion Alloys ] Midwest ] Proedge ] Modelcraft ] Leptané plechy ] Obtisky ] Tvarová paměť ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.