Cisterna

 

 

Kotlový vůz

model Micro-Trains v měřítku 1 : 220


Vůz CP 389593 byl vyroben v roce 1912 a ještě v roce 1963 prošel dílenskou opravou. Jeho vzhled po této opravě zachycuje model Micro-Trains na obrázku. Vůz se v té době používal pro dopravu motorové nafty (patrně pro vlastní potřebu dráhy CP). Vyřazen byl pravděpodobně v roce 1972.

Model zachycuje dosti archaické provedení severoamerického kotlového vozu s nýtovaným kotlem a velkým expanzním dómem. Hodně nápadným znakem této staré konstrukce jsou také vsazovaná dna kotle s vně přečnívajícím lemem pro nýty. Více o vývoji severoamerických cisteren.

Starší model je zpracován poměrně hrubě. Zcela chybí nýtování, žebříky by asi již dnes výrobce dosazoval jako samostatný díl, jistě by bylo možné modelově ztvárnit také nějaké další armatury vozu. I ve své jednoduchosti je to ale model působivý a kvalitními popisy se výrobce snaží dohnat co se dá. Každopádně je to ještě stále (2006) jediná dostupná americká cisterna ve velikosti Z.


Tento vůz patří společnosti GATX, která patří ke dvojici největších provozovatelů cisteren v Severní Americe. V případě cisteren jsou vozy přepravců v provozu daleko typičtější, než vozy patřící i těm největším a nejslavnější železničním společnostem. Předloha tohoto modelu byla vyrobena v roce 1957. Model asi není v tomto případě příliš přesný, v té době se totiž už dávno nýtované cisterny nevyráběly.


Zvětšený obrázek ukazuje, že na modelu opravdu nenajdeme nýty ani jiné drobnější detaily, a že nejpropracovanějšími částmi jsou typizované díly, spřáhlo a podvozek. Nápisy jsou ovšem tradičně perfektní.

Informace o aktuální nabídce lokomotiv a vozů Micro-Trains pro velikost Z a o jejich cenách naleznete v příslušném ceníku.

nahoru
Zavřené 12.2m
Zavřené 15.2m
Zavřený dřevěný
Dobytčák
Uhlák
Výsypný PS-2
Plošinový krátký
Plošina s čelnicemi
Kontejnerový
Cisterna

 

 

Home ] Zavřené 12.2m ] Zavřené 15.2m ] Zavřený dřevěný ] Dobytčák ] Uhlák ] Výsypný PS-2 ] Plošinový krátký ] Plošina s čelnicemi ] Kontejnerový ] [ Cisterna ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.